Zdravstvene preporuke

U skladu sa zdravstvenim preporukama koje ustanove primenjuju radi sprečavanja širenja infekcija, potrebno je:

  • redovno održavanje školskog prostora: provetravanje učionica, čišćenje dvorišta i učionica i redovno pražnjenje korpi za otpatke, koristeći rukavice;

  • pranje i dezinfikovanje podova, zidova, vrata i površina klupa;

  • redovno snabdevanje tečnim sapunom toaleta, učionica i trpezarija;

  • podsticanje učenika na pranje ruku,

  • preporučiti učenicima i odraslima da ne dodiruju oči, usta i nos neopranim rukama;

  • ne razmenjivati hranu i ne koristiti iste čaše i flašice za vodu;

  • upotrebljene papirne maramice i ubruse redovno odlagati u korpe za otpatke;

  • preporučiti roditeljima i učenicima da se odlože proslave i druženja;

  • planirati aktivnosti učeničkog parlamenta koji će podsticati učenike na redovno održavanje lične higijene i održavanja školskog prostora;

  • u okviru nastavnih i vannastavnih aktivnosti planirati, u skladu sa predmetnom oblašću, vaspitno-zdravstvene teme odnosno upoznavanje sa putevima virusnih infekcija i informisanja.

Navedene preporuke u su u funkciji prevencije širenja eventualne infekcije.

Objavljeno u Obaveštenja