NASTAVA NA DALjINU

Operativni planovi rada nastavnika, po nastavnim predmetima na nedeljnom nivou obuhvataju podatke o programskim sadržajima koji se realizuju kroz nastavu na daljinu i načinima komunikacije i praćenja. Obrazac operativnog plana nastavnika, po nastavnim predmetima je sačinilo Ministarstvo i predstavlja obavezujuću formu u planiranju (Prilog 1_Operativni plana rada nastavnika). Operativni planovi nastavnika se ne dostavljaju Školskoj upravi već su deo interne evidencije škole o ostvarenom planiranju i realizaciji obrazovno-vaspitnog rada nastave na daljinu. Sugerišemo svim školama da operativno planiranje nastavnika rade objedinjeno, po razredima i na nivou aktiva nastavnika razredne, odnosno predmetne nastave, kako bi se izbeglo nepotrebno dupliranje sličnih planova.

Kod popunjavanja tabela za izradu Operativnog plana rada nastavnika bitno je da se navedu programski sadržaji / nastavne jedinice koje će se dodatno realizovati kako bi se ostvario plan nastave i učenja, vodeći računa o sadržaju realizacije časova koji se održavaju preko TV kanala i servisa RTS planeta. U tabeli operativnog plana rada nastavnika bitno je navesti aktivnosti i postupke u ostvarivanju komunikacije nastavnika sa učenicima, način njihovog angažovanja i način praćenja ostvarenog predovanja i postignuća učenika.

Vođenje evidencije o ostvarenom obrazovno-vaspitnom radu (školski dnevnik) treba nastaviti uredno i ažurno u školama gde se radi esDnevnik.

U polja za sadržaj dnevne realizacije po nastavnim predmetima i razredima treba unosti sadržaj časova realizovanih preko TV  kanala i servisa RTS planeta, kao i sadržaje časova ostalih nastavnih predmeta, koji su realizovani na drugi način. U polju za napomene beleži se način realizacije. Realizacija nastave na daljinu se ostvaruje prema već utvrđenim nastavnim planovima i programima (Školski program ustanove), tako da sadržaj realizacije, po nastavnim predmetima, odgovara onome što je planirano.

Planiranje obrazovno-vaspitnog rada na daljinu za učenike u podršci, sa kojima se brazovno-vaspitni rad sprovodi po individualnom obrazovnom planu (IOP1, IOP2 I IOP3), treba vršiti na formatu sedmičnog operativnog plana nastavnika (Prilog 1_Operativni plana rada nastavnika).

Izrađeni sedmični planovi se dostavljaju Školskoj upravi Zaječar prvog radnog dana za tekuću sedmicu (DOSTAVLjANjE PLANOVA NA MEJL ŠKOLE JE DO SUBOTE  KAKO BIH IMAO VREMENA DA IH SVE OBJEDINIM I POSTAVIM NA ŠKOLSKI SAJT).

Operativni plan za period 17 – 21.03. koji ste već dostavili treba uskladiti sa formom preporučenog obrasca i dostaviti do 23.03.2020. Školskoj upravi Zaječar (DOSTAVLjANjE PLANOVA NA MEJL ŠKOLE JE DO 22.03.2020. KAKO BIH IMAO VREMENA DA IH SVE OBJEDINIM).

PO ISTEKU SVAKE NASTAVNE SEDNICE PONOVO ŠALjETE ISTE OPERATIVNE PLANOVE SA POPUNjENOM POSLEDNjOM KOLONOM – BELEŠKE O REALIZACIJI.

Prilog 1_Operativni plana rada nastavnika

 

Microsoft Teams – platforma za nastavu na daljinu

Obaveštavamo Vas da je u pripremi platforma Microsoft Teams prilagođena za učenje na daljinu (sa ostalim uslugama Microsoft Office 365) koju Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja uspostavlja i administrira u saradnji sa kompanijom Microsoft. Platforma se uspostavlja za potrebe škola i pogodna je za izradu obrazovnih materijala i učenje na daljinu. Napominjemo da je kompanija Microsoft učinila platformu besplatnom za sve škole u Republici Srbiji, kako u toku kriznog perioda, tako i kasnije.

U narednih nekoliko dana Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja će svim školama dostaviti dovoljan broj pristupnih naloga, tako da svi nastavnici i učenici mogu da koriste ovu platformu za udaljeno izvoljenje nastave. Nalozi će biti dostavljeni putem mejla koji je škola u informacionom sistemu Dositej opredelila za komunikaciju sa Ministarstvom, nakon čega će odgovorne osobe u školama distribuirati naloge nastavnicima i učenicima (učenicima će se anonimizirani nalozi dostavljati posredstvom razrednog starešine i roditelja).

Kako bi se nastavnicima olakšalo korišćenje pomenute platforme, pored uputstava koja su dostupna na adresi https://rasporednastave.gov.rs/alati-uputstva.php, pripremljene su i odgovarajuće onlajn obuke za nastavnike. Predviđeno je da onlajn obuke počnu od petka 20.3.2020. godine i namenjene su prvenstveno nastavnicima. Raspored obuka za mart 2020. je dat u nastavku, zajedno sa kratkim uputstvom za pristup obukama. U pripremi su i video uputstva za rad sa platformom, koja će u narednih dan-dva postati dostupna na istoj adresi na kojoj su već dostupna tekstualna uputstva.

Napominjemo da je platforma izuzetno pogodna za pripremu digitalnih sadržaja, za interaktivnu onlajn nastavu, razmenu sadržaja, postavljanje zadataka i prikupljanje rešenja i odgovora. Platforma omogućava korišćenje veb aplikacija Word, Excel, OneNote, Outlook, Teams, kao i drugih aplikacija dostupnih u pakedu MS Office 365.

U skladu sa navedenim, neophodno je da informaciju o obukama za korišćenje platforme što pre prosledite svim nastavnicima u Vašoj školi, te da u narednih nekoliko dana očekujete poruku (e-mail) sa parametrima za pristup platformi za sve nastavnike i učenike u Vašoj školi.

 

Srdačno,

Sektor za digitalizaciju u prosveti i nauci

 

 

Raspored obuka na daljinu za udaljeno učenje na Office 365 platformi (fokus na Teams platformu prilagođenu učenju na daljinu)

 

Prenosi predavanja su javni, a za pristup je potrebno instalirati Teams aplikaciju dostupnu na ovoj vezi, i pokrenuti link iz prozora internet pregledača.

 

 

PETAK 20.3.2020.  Pregled Office 365 aplikacija i deljenje dokumenata kroz Teams i OneDrive

Prenos predavanja uživo za nastavnike na kome će biti dat pregled usluga dostupnih na platformi Office 365 i biti napravljen uvod u deljenje dokumenata kroz veb aplikacije Teams i OneDrive.

11.00-12.30 Link za pristup prenosu obuke uživo u 11 sati

19.00-20.30 Link za pristup prenosu obuke uživo u 19 sati

 

SUBOTA 21.3.2020.  Pristup Teams veb aplikaciji i osnovni rad sa učenicima u Teams-u

Prenos predavanja uživo za nastavnike na kome će biti dati scenario rada sa učenicima u Teams-u prilagođenom nastavi na daljinu.

 

11.00-12.30 Link za pristup prenosu obuke uživo u 11 sati

19.00-20.30 Link za pristup prenosu obuke uživo u 19 sati

 

PONEDELjAK 23.3.2020  Pregled Office 365 aplikacija i deljenje dokumenata kroz Teams i OneDrive

Prenos predavanja uživo za nastavnike na kome će biti dat pregled usluga dostupnih na centralizovanoj platformi Office 365 i biti napravljen uvod u deljenje dokumenata kroz veb aplikacijeTeams i OneDrive.

 

11.00-12.30 Link za pristup prenosu obuke uživo u 11 sati

19.00-20.30 Link za pristup prenosu obuke uživo u 19 sati

 

 

UTORAK 24.3.2020. Rad u veb aplikaciji OneNote-u kao digitalnoj beležnici i veza sa Teams centralnim čvorištem za nastavu na daljinu

Prenos predavanja uživo za nastavnike na kojem će biti predstavljen rad digitalne beležnice OneNote i njeno povezivanje sa Teams centralnim čvorištem za učenje na daljinu.

 

11.00-12.30 Link za pristup prenosu obuke uživo u 11 sati

19.00-20.30 Link za pristup prenosu obuke uživo u 19 sati

 

 

SREDA 25.3.2020. Preporuke i ideje za pripremu nastave na daljinu

Prenos predavanja uživo za nastavnike na kojem će biti date preporuke za pripremu nastave na daljinu: različiti scenariji, česti problemi i moguća rešenja, resursi za stručno usavršavanje nastavnika.

11.00-12.30 Link za pristup prenosu obuke uživo u 11 sati

19.00-20.30 Link za pristup prenosu obuke uživo u 19 sati

 

ČETVRTAK 26.3.2020.  Pristup Teams veb aplikaciji i osnovni rad sa učenicima u Teams-u

Prenos predavanja uživo za nastavnike na kome će biti dati scenario rada sa učenicima u Teams-u prilagođenom nastavi na daljinu.

 

11.00-12.30 Link za pristup prenosu obuke uživo u 11 sati

19.00-20.30 Link za pristup prenosu obuke uživo u 19 sati

 

SUBOTA 28.3.2020. Rad u veb aplikaciji OneNote-u kao digitalnoj beležnici i veza sa Teams centralnim čvorištem za nastavu na daljinu

Prenos predavanja uživo za nastavnike na kojem će biti predstavljen rad digitalne beležnice OneNote i njeno povezivanje sa Teams centralnim čvorištem za učenje na daljinu.

 

11.00-12.30 Link za pristup prenosu obuke uživo u 11 sati

19.00-20.30 Link za pristup prenosu obuke uživo u 19 sati

 

PONEDELjAK 30.3.2020. Preporuke i ideje za pripremu nastave na daljinu

Prenos predavanja uživo za nastavnike na kojem će biti date preporuke za pripremu nastave na daljinu: različiti scenariji, česti problemi i moguća rešenja, resursi za stručno usavršavanje nastavnika.

 

11.00-12.30 Link za pristup prenosu obuke uživo u 11 sati

19.00-20.30 Link za pristup prenosu obuke uživo u 19 sati

 

Autorska prava na internetu

Svako od nas je nekada negde objavio fotografiju koju smo jednostavno skinuli iz pretrage na Google-u. Da li ste tada razmišljali o tome da vas autor te fotografije može tužiti i brzinom netipičnom za državu u kojoj živimo dobiti na sudu, a onda naplatiti od vas cifru od koje bi vam se vrtelo u glavi? Niste? Trebalo bi, jer se to dešava stalno, jer je to potpuno normalno, jer tako i treba da bude. Mi i dalje nismo dovoljno digitalno pismeni da bi nam i palo na pamet da o takvim stvarima nešto naučimo. Ovaj tekst ozbiljno shvatite, jer se lako može desiti da vam jedna ovakva situacija bukvalno ugasi kompletan biznis u koji ste možda uložili sve što imate.

Kako da koristite materijale sa Interneta, a da ne povredite autorska prava?

To što ste bilo kom sadržaju na internetu besplatno pristupili ne znači da tekst, slika ili video koju tu vidite ne podleže prvo autorskim a onda i nekim drugim pravilima. Naprotiv, najveći broj sadržaja je zabranjen za dalje korišćenje. Neke od kategorija dela, koje mogu biti predmet zaštite autorskih prava, a koja ćete pronaći na Internetu su: književna dela, muzička dela (uključujući i tekstove pesama), dramska dela (uključujući i prateću muziku), filmska, audiovizuelna dela i zvučni zapisi, fotografije, crteži i skice i računarski programi.
U ovom poslu, definitivno najveći problem možete imati sa nedostatkom odgovarajućih fotografija. Ukoliko ovo o čemu smo pisali ne znate, otišli bi na Google, pronašli neku sliku, skinuli je i objavili. Zaključili smo da to ne sme da se radi. Ovaj problem ćete rešiti ili na najbolji mogući način, a to je da koristite isključivo fotografije čiji ste vlasnici – što je teško i obično skupo, ili tako što ćete slike skidati sa sajtova koji poseduju baze fotografija slobodnih za korišćenje, kao što su pexels.com ili pixabay.com.

 

DINAMIKA DOSTAVLjANjA OPERATIVNIH SEDMIČNIH PLANOVA

do subote 25.04.2020. – operativni plan za period 21.04.-24.04. (sa popunjenom kolonom – beleške o realizaciji)
do subote 25.04.2020. – operativni plan period 27.04.-30.04.
do petka 01.05.2020. – operativni plan za period 27.07.-30.04. (sa popunjenom kolonom – beleške o realizaciji)
do petka 01.05.2020. – operativni plan za period 04.05.-08.05.  napomena: utorak 05.05.2020. radi se po rasporedu za ponedeljak
do subote 09.05.2020. – operativni plan za period 04.05.-09.05. (sa popunjenom kolonom – beleške o realizaciji)
do subote 09.05.2020. – operativni plan za period 11.05.-15.05. napomena: sreda 13.05.2020. radi se po rasporedu za ponedeljak
do subote 16.05.2020. – operativni plan za period 11.05.-15.05. (sa popunjenom kolonom – beleške o realizaciji)
do subote 16.05.2020. – operativni plan period 18.05.-23.05. napomena: četvrtak 21.05.2020. radi se po rasporedu za ponedeljak
do subote 23.05.2020. – operativni plan za period 18.05.-22.05. (sa popunjenom kolonom – beleške o realizaciji)
do subote 23.05.2020. – operativni plan period 25.05.-29.05.
do subote 30.05.2020. – operativni plan za period 25.05.-29.05. (sa popunjenom kolonom – beleške o realizaciji)
do subote 30.05.2020. – operativni plan period 01.06.-05.06.
do subote 06.06.2020. – operativni plan za period 01.06.-05.06. (sa popunjenom kolonom – beleške o realizaciji)
do subote 06.06.2020. – operativni plan period 08.06.-12.06.
do subote 13.06.2020. – operativni plan za period 08.06.-12.06. (sa popunjenom kolonom – beleške o realizaciji)
do subote 13.06.2020. – operativni plan period 15.06.-19.06.
do subote 20.06.2020. – operativni plan za period 15.06.-19.06. (sa popunjenom kolonom – beleške o realizaciji)
 

 

Korisni linkovi – nastava na daljinu

 

Poštovane kolegince i kolege,
upućujemo vas na internet stranice Ministarstva, gde su postavljene korisne informacije u vezi sa pitanjima organizacije i realizacije nastave na daljinu.

Ocenjivanje i praćenje napredovanja učenika tokom učenja na daljinu – http://www.mpn.gov.rs/ocenjivanje-i-pracenje-napredovanja-ucenika-tokom-ucenja-na-daljinu/

Besplatni digitalni sadržaji na novom portalu Digitalna solidarnost – http://www.mpn.gov.rs/besplatni-digitalni-sadrzaji-na-novom-portalu-digitalna-solidarnost/

Učenje od kuće za učenike koji rade po Individualnom obrazovnom planu – http://www.mpn.gov.rs/ucenje-od-kuce-za-ucenike-koji-rade-po-individualnom-obrazovnom-planu/

Upućujemo vas na ove linkove jer verujemo vam mogu pomoći da lakše organizujete i realizujete aktivnosti kroz nastavu i učenje na daljinu.

 

Microsoft Teams

U prilogu ove poruke je arhiva (fajl sa komprimovanim sadržajem) koja sadrži naloge za sve nastavnike i učenike u Vašoj školi. Nalozi su namenjeni za pristup aplikaciji Microsoft Teams za potrebe udaljenog izvoljenja nastave.

Za svaki nalog dati su korisničko ime i lozinka. Prilikom pristupa aplikaciji na adresi https://teams.microsoft.com koristi se adresa elektronske pošte koja se dobije kada se na korisničko ime nadoveže „@eprosveta.ac.rs“ (bez navodnika). Isto važi i za nastavničke i za učeničke naloge.

U arhivi se nalazi jedna tabela (Excel) sa nalozima za nastavnike (za sve one kojima je nalog potreban prema unosima u Dositej) i po jedna tabela (Excel) za svako odeljenje sa nalozima za učenike u odeljenju.

Tabela sa nalozima za nastavnike se zove „_nastavnicki_nalozi“. Direktor je dužan da svakom nastavniku dostavi njegovo korisničko ime i lozinku.

Direktor je takođe dužan da tabele sa nalozima za učenike podeli razrednim starešinama (svakom razrednom starešini treba poslati jednu tabelu koja se odnosi na njegovo odeljenje). Ukoliko je škola unela ažurne podatke u Dositej, tabelu za određeno odeljenje će prepoznazi po imenu i prezimenu razrednog starešine. Tabela u nazivu ima i informaciju o razredu za koji je pripremljena (u nastavku je dat primer), što je neophodno proveriti pre slanja tabele razrednom starešini. Razredne starešine su dužne da naloge (korisničko ime i lozinku) dostave učenicima posredstvom roditelja. Preporučujemo da razredni starešina u tabelu sa nalozima učenika upiše ime i prezime učenika kojem je dao nalog i da istu čuva za svoje potrebe kao i za potrebe škole (dopunjenu tabelu nije potrebno slati bilo kome). Preporučujemo da se nalozi od početka tabele redom dodeljuju učenicima po redosledu kojim su upisani u zvanične evidencije koje škola vodi.

Primer naziva fajla sa odeljenjima:

„ucenici_petar_petrovic_233927_66_r8os_o1_“

– Razredni starešina je Petar Petrović
– r8os – 8 razred osnovne škole (može da bude i gim – gimnazija, ss – srednja stručna i kombinovano – za kombinovano odeljenje)

– o1 – Redni broj odeljenja koji je jedinstven na nivou škole i razreda, ali nema nikakve veze sa oznakom (nazivom) odeljenja u školi

 

Napominjemo da su uputstva dostupna na adresi https://rasporednastave.gov.rs/alati-uputstva.php
Uputstva će najkasnije u toku ponedeljka 23.03. biti proširena koracima za formiranje odeljenja u kojima kasnije može da se organizuje nastava.

Napominjemo i da korišćenje ove platforme nije obavezujuće, ali se od škola u vanrednom stanju očekuje da koriste neku od platformi koje su prilagođene obrazovanju i omogućavaju udaljeno održavanje nastavnog procesa (škole koje koriste neku od platformi pogodnih za razmenu poruka u grupama mogu i dalje da koriste istu platformu za potrebe organizovanja, ali se preporučuje i korišćenje nekog naprednijeg alata poput navedeno). Korišćenje platforme je potpuno besplatno i za nastavnike i za učenike.

 

Informacije o zloupotrebi google učionice

U skladu sa specifičnostima organizovanja onlajn  nastave u vreme pandemije virusom i uzimajući u obzir praćenje ponašanja učenika, molimo Vas da nastavnici i stručni saradnici posebnu pažnju obrate na moguće neprimereno ponašanje učenika na platformama za učenje (različiti oblici digitalnog nasilja, neprimereni komentari i dr.).

    Škola je u obavezi da obavesti roditelje učenika da obrate pažnju na sadržaje koje učenici postavljaju tokom procesa onlajn učenja, te da ih informiše da će neprimereno ponašanje učenika uticati na  ocenu iz vladanja na kraju školske godine.

    Potrebno je da nastavnici i stručni saradnici podsete učenike na pravila ponašanja na onlajn platformama za učenje, beleže neprimerena ponašanja, informišu roditelje i uklanjaju neprimereni sadržaj sa platformi koje koriste u svom radu.

    Ukoliko škola ima saznanja o digitalnom nasilju između učenika koje se nastavlja i pored informisanja roditelja i/ili predstavlja poseban rizik po učenika/ke izložene nasilju potrebno je da podnese prijavu nadležnom Ministarstvu unutrašnjih poslova i o tome izvesti nadležnu Školsku upravu.

Korekcija informacije onlajn obuke za nastavnike centralizovane platforme za učenje Office 365 sa Teams-om

Ispravka:
Link za Majkrosoft onlajn obuku u UTORAK 24.3.2020. u 19 sati (tema „Rad u veb aplikaciji OneNote-u kao digitalnoj beležnici i veza sa Teams centralnim čvorištem za nastavu na daljinu“) koji je dat u prvobitno dostavljenom obaveštenju nije tačan. Molimo Vas da za pristup ovoj onlajn obuci koristite link: http://aka.ms/AA7uyws

 

Preporuka ŠU Zaječar

(i direktora sa kojima smo intenzivo na vezi)

 

Poštovane kolege,

Većina škola (preko odeljenjskih starešina, predmetnuh nastavnika, učitelja) se već prvog dana povezala sa učenicima i roditeljima. Nastava na daljinu je krenula od utorka 17.03.2020.godine.

Veliki broj roditelja smatra da se pred učenike, i pored nastave sa RTS-a postavlja veliki broj zahteva.

Kako bi izbegli ovaj problem i opterećenje učenika i sveli ih na razumni nivo, direktori i saradnici nekih škola su došli na ideju da svojim kolegama nastavnicima upute  smernice za rad (od njih je i stigao ovaj dopis koji smo prilagodili svima vama).

 U skladu sa dopisima koji su pristigli iz  Ministarstva prosvete,   Školske uprave i pedagoške službe za dalji rad preporuke su sledeće:

 • Nastavnici čiji je nedeljni fond 4 časa nedeljno, zahteve i konsultacije sa učenicima (domaći rad, prezentacija, kontrolna vežba…) realizuju dva zahteva nedeljno
 • Nastavnici čiji je nedeljni fond 2 časa nedeljno, zahteve i konsultacije sa učenicima (domaći rad, prezentacija, kontrolna vežba…) realizuju jednom nedeljno
 • Nastavnici čiji je nedeljni fond 1 čas nedeljno, zahteve i konsultacije sa učenicima (domaći rad, prezentacija, tema za rad…) realizuju jednom svake ili svake druge nedelje ali mogu barem jednom nedeljno da učenicima prosledeneki materijal u vidu linkova  (virtuelne ture, snimak koncerta i sl.)
 • Nastavnici fizičkog i zdravstvenog vaspitanja se uključuju jednom- dva puta nedeljno (pored preporuke fizičkih aktivnosti učenicima daju i preporuke o očuvanju zdravlja, zdravom stilu života, a posebnu pažnju posvetiti korektivnim vežbama jer učenici dugo sede za kompjuterom)
 • Trudite se da vaš kontakt sa učenicima bude koliko je moguće u isto vreme (npr. Matematika utorak i četvrtak, engledki jezik uvek sreda i sl.)
 • Razredne starešine su posrednici između nastavnika i učenika i dužne su da pomognu nastavnicima pri kreiranju virtuelnih učionica ili onlajn susreta
 • Sve aktivnosti koje se tiču nastave (prosleđivanje uputstava, davanje domaćih zadataka, slanje materijala i sl.) završite sa učenicima do 14 sati (od 1. do 6. razreda) i do 15 sati (7. i 8. razred), kako bi učenici (i vi ) imali dovoljno vremena za odmor i ostale svakodnevne aktivnosti
 • Budite tolerantni i imajte razumevanje za naše učenike, ovo je nova situacija i za njih
 • Molimo stručne službe da učenicima i roditeljima, u slučaju da im je potrebna dodatna pomoć i podrška u novonastaloj situaciji, pomognu savetima (obaveštenje na https://www.ssnikolatesla.edu.rs/obavestenje-za-ucenike-i-roditelje/ ). Molim razredne starešine da tekst iz priloga proslede mejlom roditeljima.

Što se Es dnevnika tiče, preporuke su sledeće:

 • Prve nedelje upisujju se samo časove sa RTS-a, prema broju časova realizacije za tu prvu nedelju
 • Od druge nedelje 23.03.2020.god. upisuju se svi časovi i to prvo časovi sa RTS-a (redosledom prikazivanja na tv-u), a posle njih se nadovezuju ostali časovi prema važećem rasporedu poštujući nedeljni fond časova
 • Ponedeljak 16.03.2020. god. je neradan dan a subota 21.03.2020.god.je radna subota.
 • Učiteljice mogu da upisuju časove držeći se svog rasporeda časova (radna subota, raspored za ponedeljak).
 • Prvo upisujete nastavnu jedinicu sa RTS-a. Ako radite drugačije, ispod upisujete vaše nastavne jedinice. U napomeni se obavezno upisuje da je čas održan preko RTS-a.
 • Nastavnici predmetne nastave upisuju časove prema rasporedu predmeta sa RTS-a, a nakon toga se upisuju časovi ostalih predmeta, redosledom u rasporedu prema rasporedu časova za taj nastvni dan od prvog časa pa nadalje

PRIMER –ponedeljak  1.Matematika RTS

 1. Srpski jezik RTS
 2. predmet koji je tog dana prvi u rasporedu i tako

                                           redom-ne računaju se časovi iz programa RTS-a

 1. predmet koji je tog dana drugi u rasporedu…….

Prilikom evidentiranja  časova nastavnici treba da poštuju nedeljni fond časova svog predmeta uzimajući u obzir časove sa RTS-a i časove u rasporedu

 • Ostali nastavnici ( koji nemaju RTS nastavu), u napomeni upisuju način realizacije časa (Gugl učionica, Viber, Zum, Majkrosoft tims…)
 • U delu koji se odnosi na evidentiranje ocene, izborom opcije ,,dodaj aktivnost“ nastavnik dobija mogućnost da zabeleži zapažanja o aktivnostima i napredovanju učenika.
 • Prilikom definisanja radne nedelje, odeljenske starešine imaju mogućnost da u sekciji ,,Napomena“ navedu da se nastava u tekućoj nastavnoj nedelji realizuje na daljinu.

Što se vaše evidencije tiče, preporuke su sledeće:

 • Trudite se da u svojoj pedagoškoj dokumentaciji imate sav materijal koji ste prosleđivali učenicima, prezentacije, linkove, vežbanja, testove. Vaša pedagoška dokumentacija može biti u papiru ili elektronskom obliku, kako vama odgovara.
 • Bitno je i da redovno beležite rad i angažovanje učenika.Takođe je bitno da obavestite učenike da će s e pored povratnih informacija, računati i njihovo angažovanje i ažurnost, redovno prijavljivanje na platformama kao i poštovanje rokova. Bitno je i to da učenici imaju kontinuitet u radu.
 • Budite u kontaktu sa razrednim starešinama odeljenja u kojima predajete kako bi imali uvid u nivo opterećenje učenika.

Ove preporuke su internog karaktera, i kreirane su kako bi svima nama olakšale snalaženje u novonastaloj situaciji.

 

Dodatna pojašnjenja u vezi Microsoft Teams aplikacije

 

U nastavku šaljemo važno obaveštenje za škole i nastavnike koji su se opredelili za korišćenje Microsoft Teams aplikacije za onlajn izvođenje nastave i naloga za pristup koje su dobile od Ministarstva, kao i dodatne korisne informacije za one koji imaju dileme u vezi platforme/aplikacije za onlajn izvođenje nastave u toku vanrednog stanja. Napominjemo da je školama ostavljena sloboda izbora platforme/aplikacije (jedne ili više) pomoću kojih će u toku vanrednog stanja organizovati podršku nastavnom procesu u veri da svaka škola i nastavnici u njoj imaju za cilj da svojim učenicima obezbedi najkvalitetnije moguće uslove za učenje.

 

Za škole/nastavnike koji već koriste Microsoft Teams i koriste naloge koji su dostavljeni od strane Ministarstva:

 

Primećeno je da nekim đacima nisu dostavljene kompletne i ispravne informacije u vezi sa pristupom Microsoft Teams aplikaciji. U poruci, u kojoj ste dobili naloge, je eksplicitno navedeno sledeće:
Za pristup Microsoft Teams aplikaciji se koristi adresa elektronske pošte koja se dobija kada se na korisničko ime nadoveže „@eprosveta.ac.rs“  bez navodnika.
Npr. ako je korisničko ime 123_2345_r3os_o1_u4 za pristup se koristi adresa: 123_2345_r3os_o1_u4@eprosveta.ac.rs
Prethodno važi i za nastavnike i za učenike, pa je neophodno da razredne starešine dostave prethodno pojašnjenje roditeljima i učenicima, u slučaju da ovu informaciju nisu već prosledili.
Takođe napominjemo da neki nastavnici nisu prosledili ispravne lozinke. Npr. prosleđena je lozinka uu.123456 umesto lozinke Uu.123456 (jako je važno da se lozinka pošalje onako kako je navedena u tabeli, uključujući i da li je neko slovo veliko ili malo).
Neophodno je da sve razredne starešine provere šta su od informacija poslali svojim učenicima i da po potrebi pošalju dopunjene ili korigovane informacije.

 

Takođe, molimo škole da obezbede da ukoliko bar jedan nastavnik želi da koristi pomenutu aplikaciju, da razredne starešine prema uputstvu formiraju odeljenja ili da pomognu nastavniku koji želi da koristi aplikaciju da to sam učini na osnovu podataka koji su dostavljeni razrednom starešini.

 

Korisne informacije za sve škole i nastavnike koji imaju dilemu u vezi sa izborom platforme/aplikacije, kao i one kškole i nastavnike koji su već odabrali za korišćenje platformu Microsoft Teams

 

Na adresi https://rasporednastave.gov.rs/alati-uputstva.php su postavljena dodatna video uputstva koja kratko i precizno objašnjavaju kako se aplikacija koristi u određenim konkretnim situacijama. U pripremi je i kontakt centar kroz koji će zainteresovani nastavnici moći dobiti odgovore na pitanja u vezi sa korišćenjem aplikacije. Dodatne informacije će biti distribuirane kroz samu aplikaciju, a zainteresovane škole će im moći pristupiti putem generičkih naloga za direktora i sekretara škole, koji su kreirani i dostavljeni svim školama. Napominjemo da će ovaj kanal podršške biti dostupan svim školama koje žele da koriste Microsoft Teams ili ga već koriste, bez obzira na to da li koriste svoje naloge koje imaju od ranije ili koriste generičke naloge koje su dobili od Ministarstva.

 

U nastavku navodimo i druge korisne informacije u vezi sa Microsoft Teams aplikacijom, koje svakako treba imati u vidu prilikom izbora platforme za onlajn podršku nastavi tokom vanrednog stanja:
– Microsoft je ustupio aplikaciju potpuno besplatno i za nastavnike i za učenike, kako za vreme vanrednog stanja, tako i za kasnije,
– za one koji nemaju internet priključak u stanu/kući, obezbeđen besplatan mobilni internet kod MTS Telekom i Telenor mobilnih operatora,
– za sve škole su kreirani nalozi za nastavnike i učenike, kao i za direktora, sekretara i pedagoga, što je veliki posao u pripremi bilo koje platforme za onlajn nastavu,
– učenici mogu da se organizuju u timove (jedno odeljenje, jedan tim), a u okviru timova mogu da se naprave kanali za komunikaciju, jedan kanal po predmetu, tako da svaki nastavnik komunicira sa učenicima nezavisno od ostalih,
– obezbeđena tekstualna i video uputstva na sajtu https://rasporednastave.gov.rs/alati-uputstva.php
– organizuju se onlajn obuke koje su besplatne i dostupne svim nastavnicima (informaciju o za sada poznatim terminima ste dobili u jednoj od prethodnih poruka),
– u pripremi je i kontakt centar koji će biti dostupan nastavnicima kako bi mogli dobiti pomoć u korišćenju alata,
– alat omogućava audio i video komunikaciju sa čitavim odeljenjem (preporučuje se da učenici drže ugašene kamere dok nastavnik drži lekciju ili učenicima pomaže u praćenju nastave na RTS-u), a omogućava i druge vidove komunikacije i razmenu dokumenata, slika i prezentacija, te kreiranje upitnika i zadataka za učenike,
– aplikaciju je moguće koristiti u veb pretraživaču, a isto tako postoje aplikacije i za računare i za mobilne uređaje (Windows, iOS i Android),
– aplikacija omogućava i da se čas ili konsultacije sa učenicima snime, kako bi učenici koji u određenom terminu nisu mogli pratiti mogli odgledati snimak i kasnije,
– aplikacija omogućava formiranje timova sačinjenih samo od zaposlenih u školi, kako bi se u periodu vanrednog stanja mogli organizivati i drugi sastanci koji se u redovnom stanju održavaju u školama.

 

Srdačan pozdrav,
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Sektor za digitalizaciju u prosveti i nauci

 

PLAN RADA ZA NAREDNI PERIOD

Zimski raspust je produžen pa su izgubljeni:

18.02.2020. – utorak;

19.02.2020. – sreda;

20.02.2020. – četvrtak;

21.02.2020. – petak.

 

Zbog vanrednog stanja nije se radio:

16.03.2020. – ponedeljak.

 

21.03.2020. – subota, radila se po rasporedu za ponedeljak (nadoknada za 16.03.2020. a ta subota je planirana da se radi po rasporedu za petak, nadoknada za 21.02.2020.).

 

Na osnovu Odluke o promeni Pravilnika o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada srednje škole za školsku 2019/2020. godinu radi se:

15.04.2020. – sreda (nadoknadićemo 19.02.2020. – sredu);

16.04.2020. – četvrtak (nadoknadićemo 20.02.2020. – četvrtak).

 

Radne subote:

09.05.2020. – subota (nadoknadićemo 21.02.2020.  petak).

23.05.2020. – subota (nadoknadićemo 18.02.2020. – utorak).

 

Ostaje po planu :

05.05. 2020. – utorak radimo za ponedeljak;

13.05. 2020. – sreda radimo za ponedeljak;

21.05.2020. –  četvrtak radimo za ponedeljak.

 

Sugestije za aktivnosti ocenjivanja u predstojećem periodu učenja na daljinu

 

Ocenjivanje Doc Apr 13 2020

 

 

 

KONKURS: MAGIJA JE U RUKAMA NASTAVNIKA –

izbor najboljih primera nastave na daljinu

 

 

NALED i Organizacija za razvoj karijere i omladinskog preduzetništva Connecting
u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Zavodom za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, i Republičkim sekretarijatom za javne politike, i uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) raspisuju Konkurs za izbor najboljih primera nastave na daljinu pod nazivom Magija je u rukama nastavnika.

 

Nove okolnosti i promene koje se dešavaju podstiču nas da im se stalno prilagođavamo i da konstantno učimo. Kako se deo obrazovnog procesa koji je funkcionisao u učionicama preko noći „preselio“ u e-prostor, izazov da mu se prilagodimo je veliki, ali otvara i ogromnu mogućnost za kreativnost i nove ideje.

Imajući u vidu da pokazana inovativnost u izvođenju nastave u promenjenim uslovima zaslužuje široko društveno priznanje, pozivamo sve nastavnike i stručne saradnike u državnim ili privatnim osnovnim i srednjim školama koji su u proteklih godinu dana imali vodeću ulogu u  osmišljavanju i izvođenju određenog oblika nastave na daljinu da učestvuju na Konkursu tako što će najkasnije do 31. maja 2020. popuniti onlajn formular na stranici https://jpd.rs/konkurs i priložiti kratku prezentaciju.

Stručni žiri izabraće najmanje tri najbolja primera nastave na daljinu koji će biti nagrađeni na osnovu unapred definisanih kriterijuma, uz mogućnost dodeljivanja i dodatnih priznanja. Posebna nagrada publike biće dodeljena na osnovu onlajn glasanja publike na stranici https://jpd.rs/online-nastava.  

Nagrada za prvoplasiranog je učešće na studijskom putovanju u Finsku/Estoniju i laptop, dok ostale nagrade uključuju laptop, tablet, pametni telefon i vaučere za kupovinu e-knjiga kod izdavača Laguna/Delfi. Svi istaknuti primeri biće uvršteni u jedinstvenu javnu bazu najboljih praksi nastave na daljinu.

Za sva dodatna pitanja, možete nam se obratiti na mejl: konkurs@jpd.rs.  

 

Pravila konkursa:

 
Osnovni podaci o konkursu
1. Predmet ovog konkursa su primeri izvedene nastave na daljinu koji se odnose na sve razrede osnovnih i srednjih škola, kao i na sve predmete koji su deo školskog programa. Nastava na daljinu u ovom smislu podrazumeva nastavu posredstvom elektronskih platformi za usmenu (video ili audio) ili pisanu komunikaciju, koja se može, ali ne mora nužno odvijati u realnom vremenu, u okviru jednog ili više časova, kao deo određene nastavne celine / teme ili projektne nastave.
 
2. Ciljevi konkursa su: promocija inovativnih metoda učenja i projektne nastave, podsticanje kreativnog povezivanja nastavnika i učenika, unapređenje nastavnih rezultata, promocija značaja i ugleda nastavnika u društvu, promocija obrazovanja i nauke i novih načina komuniciranja i tehnologije.
 
3. Konkurs organizuju NALED i Organizacija za razvoj karijere i omladinskog preduzetništva „Connecting“ (u daljem tekstu: Organizatori), u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Zavodom za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i Republičkim sekretarijatom za javne politike u okviru Projekta javno-privatnog dijaloga za razvoj koji podržava Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učesnici

4. Konkurs je otvoren za sve nastavnike razredne i predmetne nastave i stručne saradnike osnovnih i srednjih, državnih i privatnih škola. Jedan nastavnik odnosno stručni saradnik može biti zastupljen sa najviše dve prijave na konkursu.

 
5. Nastavnici mogu učestvovati na konkursu isključivo u svoje ime, kao glavni autori izvedene nastave na daljinu sa kojom konkurišu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trajanje i faze takmičenja

6. Konkurs traje od 22. aprila do 31. maja 2020. godine.

– Prijavljivanje na konkurs popunjavanjem onlajn formulara na stranici https://jpd.rs/konkurs (22. april – 31. maj). Sve prijave koje ispunjavaju uslove će biti objavljene na stranici https://jpd.rs/online-nastava najranije od 30. aprila;
– Slanje dodatnih pitanja Organizatorima takmičenja na imejl konkurs@jpd.rs (najkasnije do 10. maja). Sva relevantna pitanja i odgovori će biti objavljeni na sajtu www.jpd.rs (najkasnije do 15. maja);
– Onlajn glasanje za nagradu po izboru publike (15. maj – 7. jun). Glasanje će biti organizovano na stranici https://jpd.rs/online-nastava;
– Ocenjivanje pristiglih primera nastave na daljinu od strane stručnog žirija i odabir najboljih (najkasnije do 15. juna);
– Proglašenje najboljih primera nastave na daljinu i dodela nagrada (najkasnije do 30. juna).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podnošenje prijava

7. Prijave se mogu odnositi na primere nastave na daljinu koja je izvedena najmanje jednom u periodu od 31. maja 2019. do 31. maja 2020.
 
8. Prijava za takmičenje se vrši popunjavanjem onlajn formulara i slanjem pratećih materijala putem stranice https://jpd.rs/konkurs od 22. aprila posle 12č.
 
9. Kako bi učestvovali na takmičenju, učesnici obavezno treba da popune prijavni formular na stranici https://jpd.rs/konkurs i dostave prateći materijal koji ilustruje izvedenu nastavu na daljinu u skladu sa instrukcijama.
 
10. Obavezni prateći materijal podrazumeva prezentaciju od najviše 10 slajdova koja se dostavlja u PPT ili PDF formatu – dokument ne sme biti veći od 20 megabajta.
 
11. Opciono, ukoliko žele (nije obavezno) učesnici konkursa mogu dostaviti i druge dostupne onlajn sadržaje kao što su link za video prezentaciju na Youtube-u o izvedenoj nastavi, utiscima učenika i slično u trajanju do pet minuta, link ka video snimku izvedene nastave, linkove za korišćene onlajn alate, objave na društvenim mrežama, u medijima i slično.
 
12. Ukoliko se u dostavljenim opisima ili prilozima pojavljuju likovi ili imena maloletnih lica, potrebno je dostaviti saglasnost njihovih roditelja, odnosno staratelja, za objavljivanje tog materijala, ili obezbediti da se likovi maloletnih lica ne mogu prepoznati, a imena zameniti inicijalima.
 
13. Popunjen prijavni formular i prateću dokumentaciju je potrebno poslati najkasnije do 31. maja 2020. u 23:59č.
 
14. Ukoliko se dostave dve ili više prijava koje se odnose na isti primer izvedene nastave na daljinu – biće uzeta u razmatranje samo ona prijava koja je prva dostavljena.
 
15. Nepotpune, neodgovarajuće i zakasnele prijave neće biti uzete u razmatranje. Nijedan dopunski materijal dostavljen naknadno ili van prijavnog formulara neće biti prihvaćen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocenjivanje prijava

16. Pristigle prijave ocenjuje stručni žiri sastavljen od predstavnika NALED-a, Connectinga, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Republičkog sekretarijata za javne politike i pokrovitelja konkursa.

 
17. Ocenu prijavnih formulara i prezentacija žiri će sprovesti na osnovu sledećih kriterijuma:
 
I Inovativnost u metodičkom pristupu (npr. korišćenje projektnog pristupa nastavi i druge inovativne metode); II Podsticanje učešća učenika i interaktivnost pristupa; III Prilagođenost uzrastu učenika; IV Povezanost sa drugim nastavnim celinama; V Inovativno korišćenje savremenih tehnologija za potrebe nastave i učenja na daljinu.
 
18. Žiri će izabrati najmanje tri primera nastave na daljinu koji će biti nagrađeni, uz mogućnost dodeljivanja dodatnih priznanja. Dodatni istaknuti primeri biće uvršteni u jedinstvenu bazu najboljih praksi nastave na daljinu.
 
19. Posebna nagrada publike za najbolji primer nastave na daljinu biće dodeljena na osnovu onlajn glasanja na stranici https://jpd.rs/online-nastava.
 
20. Jedan primer nastave na daljinu može dobiti i nagradu žirija i nagradu publike.
 
21. Žiri zadržava pravo da ne uzme u razmatranje prijave koje nisu u skladu sa načelima akademske čestitosti, sadrže nepotpunu dokumentaciju ili propagiraju rasnu, versku, nacionalnu ili bilo koju drugu netrpeljivost.
 
22. Autori dostavljenih primera nastave na daljinu preuzimaju punu prekršajnu i krivičnu odgovornost ukoliko dođe do kršenja autorskih i srodnih prava.
 
23. Informacija o izabranim najboljim primerima će biti zvanično objavljena najkasnije 30. juna 2020, ukoliko je moguće u okviru javne dodele i/ili na sajtu https://jpd.rs i https://zuov.gov.rs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagrade

23. Autori tri najbolja primera nastave na daljinu na osnovu ocene stručnog žirija osvojiće sledeće nagrade: 1. nagrada – učešće na studijskom putovanju u Finsku i Estoniju za jednu osobu i laptop, 2. nagrada – laptop i 3. nagrada – tablet.

 
24. Autor najboljeg primera nastave na daljinu na osnovu onlajn glasanja publike biće nagrađen pametnim telefonom.
 
25. Autori deset najbolje ocenjenih primera dobiće vaučere za kupovinu e-knjiga kod izdavača Delfi/Laguna.
 
26. Autori istaknutih primera će dobiti posebna priznanja, a njihovi primeri će kao deo jedinstvene baze nastave na daljinu biti promovisani kroz aktivnosti organizatora konkursa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizacija nagrada

27. Vaučeri za putovanje i e-knjige, robne nagrade, promotivni pokloni i sertifikati se preuzimaju u okviru zvanične dodele ili najkasnije u roku od mesec dana nakon zvaničnog proglašenja pobednika i dobitnika priznanja.

 
28. Studijsko putovanje u Finsku/Estoniju u trajanju od 4 radna dana će biti realizovano najkasnije do novembra 2021. godine.
 
29. Ukoliko pobednici konkursa ne preuzmu vaučere, robne nagrade i promotivne poklone – gube pravo na iste.
 
30. Ukoliko se ispostavi da pobednici na konkursu nisu autori nagrađenih primera nastave na daljinu – gube pravo na nagradu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korišćenje podataka i autorska prava

31. Podnošenjem prijave za konkurs učesnici pristaju da se njihovi lični podaci koriste i objavljuju u svrhu sprovođenja i promocije takmičenja, javnog objavljivanja pobednika, dodele i realizacije nagrada i objave reportaža i/ili sličnih materijala u vezi sa takmičenjem, što ne podleže plaćanju bilo kakvih naknada.

 
32. Učešćem na konkursu, učesnici daju Organizatorima i partnerskim institucijama i organizacijama, dozvolu da bez naknade koriste i objavljuju sve materijale (video, audio ili pisane) i idejna rešenja koja su nastala u okviru konkursa za edukativne, promotivne, i druge nekomercijalne svrhe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale odredbe

33. Organizatori zadržavaju pravo da izmene period trajanja konkursa, prekinu ili obustave dalju realizaciju konkursa, u bilo koje doba i prema sopstvenom nahođenju. Za vreme prekida konkursa, kao i u slučaju obustave, Organizatori se oslobađaju svake dalje obaveze prema učesnicima. Organizatori zadržavaju pravo da izmene ova Pravila, prema sopstvenom nahođenju. Sve takve izmene, prekidi ili obustave biće objavljene na sajtu https://jpd.rs i https://zuov.gov.rs bez odlaganja.

 
34. Organizatori ne snose odgovornost za probleme koji mogu nastati prilikom popunjavanja formulara za učešće i slanja ostalih pratećih materijala.
 
35. Ukoliko usled više sile i objektivnih okolnosti Organizator nije u mogućnosti da organizuje studijsko putovanje u Finsku/Estoniju u predviđenom roku, ova nagrada za najbolji primer onlajn nastave po oceni stručnog žirija se neće realizovati, u kom slučaju pobednik konkursa neće imati pravo na kompenzaciju.
 
36. Primedbe učesnika koje se odnose na sprovođenje odnosno realizaciju Konkursa šalju se isključivo pisanim putem na imejl konkurs@jpd.rs. Rok za dostavu primedbi je tri dana od dana kada je nastao razlog za primedbu. Primedbe koje prispeju posle ovog roka neće biti razmatrane. Odluke Organizatora po primedbama dostavljaju se učesnicima u pisanoj formi putem mejla. Odluke Organizatora po primedbama učesnika su konačne.
 
37. Popunjavanjem onlajn formulara učesnici konkursa potvrđuju da su saglasni sa svim navedenim uslovima konkursa.
 
 
PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU
 
Bravar-zavarivač

opsti

strucni

 

Turističko-hotelijerski tehničar

strucni tht

tht opsti

 

Prilog 1_Operativni plana rada nastavnika