Образовни профили

Образовни профили:

Гимназија – Општи тип (4 године)

Tехничар за компјутерско управљање – дуално образовање (4 године)
Оператер машинске обраде – дуално образовање (3 године)

 

Напомена:

Након завршетка образовања дуалних смерова машинства следи запошлаваље по 20 ученика по сваком образовном профилу у фабрици „Агромеханика д.о.о“ у Бољевцу (укупно 40 ученика).