Распоред испита ванредних ученика у августовском испитном року 2018.

ПРЕДМЕТИ ПИСМЕНИ ВРЕМЕ УСМЕНИ ВРЕМЕ
Уређење бујица 21.8.2018 11:30
Искоришћавање шума 21.8.2018 10:30
Дендрометрија са геодезијом 21.8.2018 11:00
Шумске културе и плантаже 21.8.2018 12:00
Заштита шума 21.8.2018 9:30
Гајење шума 21.8.2018 10:00
Геодезија 21.8.2018 12:30
Алати и механизација у шумарству 21.8.2018 13:00
Метеорологија 22.8.2018 10:00
Анатомија и својства дрвета 22.8.2018 10:30
Устав и права грађана 22.8.2018 11:00
Математика 23.8.2018 10:00 30.8.2018 12:00
Српски језик и књижевност 22.8.2018 12:00 30.8.2018 10:00
Економика и организација у шумарству 30.8.2018 9:30
Шумске комуникације 30.8.2018 9:00
Социологија 30.8.2018 10:00
Пословна економија 30.8.2018 11:30
Матурски испит (изборни предмет) 24.8.2018 11:00
Одбрана матурског рада 30.8.2018 10:00