Преквалификације и доквалификације

Средња школа „Никола Тесла“ Бољевац реализује програме доквалификације и преквалификације у четири подручја рада:

  1. Шумарство и обрада дрвета: ШУМАР, III степен (преквалификација са других образовних профила трећег степена)
  2. Економија, право и администрација: ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР, IV степен (доквалификација са других сродних образовних профила трећег степена)
  3. Шумарство и обрада дрвета: ШУМАРСКИ ТЕХНИЧАР, IV степен (доквалификација са других сродних образовних профила трећег степена)
  4. Машинство и обрада метала: МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР, IV степен (доквалификација са других сродних образовних профила трећег степена)
  5. Машинство и обрада метала: АУТОМЕХАНИЧАР, III степен (преквалификација са других сродних образовних профила трећег степена)

У програму развоја општине Бољевац значајно место заузима мала привреда која може одиграти значајну улогу у повећању запослености, а самим тим допринети бржем развоју општине Бољевац понајвише кроз развој приватног предузетништва и отварања самосталних радњи што образовни профили које Средња школа „Никола Тесла“ Бољевац образује кроз програме преквалификације и доквалификације.