Распоред полагања поправних и разредних испита у августовском испитном року 2018

ПРЕДМЕТИ ПИСМЕНИ ВРЕМЕ УСМЕНИ ВРЕМЕ
Гајење шума   III-4 23.8.2018 9:00
Дендрометрија   III-4 27.8.2018 9:00
Основи електротехнике   II-2 22.8.2018 13:00
Технологија образовног профила   II-2 24.8.2018 9:00
Технологија обраде   II-2 27.8.2018 9:00
Ликовна култура   II-1 23.8.2018 11:00
Српски језик и књижевност   II-1 20.8.2018 8:00 22.8.2018 9:00
Енглески језик   II-1 21.8.2018 9:00 23.8.2018 9:00
Француски језик   II-1 24.8.2018 13:00
Латински језик   II-1 20.8.2018 12:00
Психологија   II-1 21.8.2018 12:00
Историја   II-1 22.8.2018 11:00
Географија   II-1 28.8.2018 9:00
Биологија   II-1 27.8.2018 9:00
Математика   II-1 24.8.2018 9:00 27.8.2018 9:00
Физика   II-1 29.8.2018 9:00
Хемија   II-1 28.8.2018 10:00
Рачунарство и информатика   II-1 30.8.2018 9:00
Музичка култура   II-1 29.8.2018 9:00