Администрација

Администрација

Секретар школе: Александра Драгојевић Ђорђевић, дипломирани правник
Референт за ванредне ученике: Биљана Аксић
Шеф рачуноводства: Душица Видуловић