Стручни сарадници

Педагог школе – Весна Богојевић

Библиотекар – Весна Богојевић, Мирослав Савић и Биљана Аксић