Stručni saradnici

Pedagog škole – Vesna Bogojević

Bibliotekar – Vesna Bogojević, Miroslav Savić i Biljana Aksić