Stručni saradnici

Pedagog škole – Tamara Janošević

Bibliotekari – Verica Milosavljević, Anđelka Antić, Slavica Petrović, Jasmina Stefanović i Suzana Milosavljević