Direktor škole

Direktor Srednje škole „Nikola Tesla“ Boljevac: Ivan Milutinović