Nastavnici

1. TAČIĆ MARINA SRPSKI JEZIK
2. SMILjKOVIĆ NATAŠA SRPSKI JEZIK
3. MASLOVARIĆ ZORICA SRPSKI JEZIK
4. JOVANOVIĆ ROBERT ENGLESKI JEZIK
5. UROŠEVIĆ DUŠICA ENGLESKI I FRANCUSKI JEZIK
6. STEFANOVIĆ JASMINA L. KULTURA, IZBORNI
7. MILOSAVLjEVIĆ MARTINA SOC., IZBORNI
8. RADOSAVLjEVIĆ PREDRAG FILOZOFIJA
9. PETROVIĆ SLAVICA ISTORIJA
10. VOJNIĆ IGOR GEOGRAFIJA, GRAĐ.VASP.
11. MILOSAVLjEVIĆ JOVICA FIZIČKO VASPITANjE
12. VOJNIĆ MAJA FIZIČKO VASPITANjE
13. PAVLOVIĆ IVAN FIZIČKO VASPITANjE
14. MITROVIĆ ALEKSANDRA RAČUNARSTVO I INFORMATIKA
15. PAVIĆ TANjA MATEMATIKA
16. MILOSAVLjEVIĆ VERICA MATEMATIKA
17. ANTIĆ ANĐELKA FIZIKA, TEHN. FIZIKA
18. VELIČKOVIĆ VESNA BIOL., EKOL.,

 

19. MILOSAVLjEVIĆ SUZANA HEMIJA
20. AKSIĆ BILjANA EK. GRUPA, GRAĐ.VASP.
21. VOZAREVIĆ DANIJELA EK. GRUPA,
22. ŽIVIĆ MILOŠ IZBORNI
23. JEREMIĆ MILOŠ USTAV I PRAVA GR.  USTAV I PR PRAVO
24. STOJANOVIĆ MARIJANA MAŠINSKA GRUPA PREDMETA
25. ĐORĐEVIĆ SAŠA MAŠINSKA GRUPA PREDMETA
26. MARKOVIĆ NEBOJŠA MAŠINSKA GRUPA PREDMETA
27. ALEKSANDAR ZDRAVKOVIĆ MAŠINSKA GRUPA PREDMETA
28. RADOSAVLjEVIĆ SLOBODAN ŠUMARSKA GRUPA PREDMETA
29. VIDOJKOVIĆ SLOBODAN ŠUMARSKA GRUPA PREDMETA
30. SAVIĆ MIROSLAV ŠUMARSKA GRUPA PREDMETA
31. MITIĆ ANA MUZIČKA KULTURA
32. RADOSAVLjEVIĆ LENČE LATINSKI JEZIK
33. MILETIĆ ZORAN VERSKA NASTAVA
34. RAJKOVIĆ IVANA PSIHOLOGIJA
35. STANKOVIĆ SAŠA ELEKTROTEH., POSLOVNA INF.