Наставници

1. ТАЧИЋ МАРИНА СРПСКИ ЈЕЗИК
2. СМИЉКОВИЋ НАТАША СРПСКИ ЈЕЗИК
3. МАСЛОВАРИЋ ЗОРИЦА СРПСКИ ЈЕЗИК
4. ЈОВАНОВИЋ РОБЕРТ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
5. УРОШЕВИЋ ДУШИЦА ЕНГЛЕСКИ И ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
6. СТЕФАНОВИЋ ЈАСМИНА Л. КУЛТУРА, ИЗБОРНИ
7. МИЛОСАВЉЕВИЋ МАРТИНА СОЦ., ИЗБОРНИ
8. РАДОСАВЉЕВИЋ ПРЕДРАГ ФИЛОЗОФИЈА
9. ПЕТРОВИЋ СЛАВИЦА ИСТОРИЈА
10. ВОЈНИЋ ИГОР ГЕОГРАФИЈА, ГРАЂ.ВАСП.
11. МИЛОСАВЉЕВИЋ ЈОВИЦА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
12. ВОЈНИЋ МАЈА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
13. ПАВЛОВИЋ ИВАН ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
14. МИТРОВИЋ АЛЕКСАНДРА РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА
15. ПАВИЋ ТАЊА МАТЕМАТИКА
16. МИЛОСАВЉЕВИЋ ВЕРИЦА МАТЕМАТИКА
17. АНТИЋ АНЂЕЛКА ФИЗИКА, ТЕХН. ФИЗИКА
18. ВЕЛИЧКОВИЋ ВЕСНА БИОЛ., ЕКОЛ.,

 

19. МИЛОСАВЉЕВИЋ СУЗАНА ХЕМИЈА
20. АКСИЋ БИЉАНА ЕК. ГРУПА, ГРАЂ.ВАСП.
21. ВОЗАРЕВИЋ ДАНИЈЕЛА ЕК. ГРУПА,
22. ЖИВИЋ МИЛОШ ИЗБОРНИ
23. ЈЕРЕМИЋ МИЛОШ УСТАВ И ПРАВА ГР.  УСТАВ И ПР ПРАВО
24. СТОЈАНОВИЋ МАРИЈАНА МАШИНСКА ГРУПА ПРЕДМЕТА
25. ЂОРЂЕВИЋ САША МАШИНСКА ГРУПА ПРЕДМЕТА
26. МАРКОВИЋ НЕБОЈША МАШИНСКА ГРУПА ПРЕДМЕТА
27. АЛЕКСАНДАР ЗДРАВКОВИЋ МАШИНСКА ГРУПА ПРЕДМЕТА
28. РАДОСАВЉЕВИЋ СЛОБОДАН ШУМАРСКА ГРУПА ПРЕДМЕТА
29. ВИДОЈКОВИЋ СЛОБОДАН ШУМАРСКА ГРУПА ПРЕДМЕТА
30. САВИЋ МИРОСЛАВ ШУМАРСКА ГРУПА ПРЕДМЕТА
31. МИТИЋ АНА МУЗИЧКА КУЛТУРА
32. РАДОСАВЉЕВИЋ ЛЕНЧЕ ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК
33. МИЛЕТИЋ ЗОРАН ВЕРСКА НАСТАВА
34. РАЈКОВИЋ ИВАНА ПСИХОЛОГИЈА
35. СТАНКОВИЋ САША ЕЛЕКТРОТЕХ., ПОСЛОВНА ИНФ.