Школа некад и сад

Школа некад и сад

ИСТОРИЈАТ И РАЗВОЈНИ ПУТ ШКОЛЕ

• Средњошколско образовање и васпитање у Бољевцу почиње далеке 1924. године када је отворена Нижа гимназија која под разним именима и финансијерима ради све до Другог светског рата.
• Након тога средњошколско обарзовање се наставља и проширује оснивањем Школа ученика у привреди (ШУП ) у рударским насељима Ртањ и Боговина које раде до 1958. године.

slika-skole

• Од 1963. до 1972. године отварено је истурено одељење Гимназије Зајечар односно МЕШОВИТИ ШКОЛСКИ ЦЕНТАР за опште и стручно образовање и од тада постоји као самостална средња школа са различитим називима сходсно важећим законима о средњој школи.
• Школске 1977/78. године уписана је прва генерација ученика по новом наставном плану и програму усмереног образовање -ПРВА ФАЗА, а од 1979/80. године почиње са радом и ДРУГА ФАЗА.
• Школске 1987/88. године поново се мења закон о средњој школи – укида се усмерено обраовање, а школа уписује прве генерације:

1. Машинске струке – металостругари и бравари-монтери ( трећи степен )
2. Машинске струке – машински теничари ( четврти степен )
3. Обрада дрвета – столари ( трећи степен )
4. Природно-математичка струка ( четврти степен ).

• Због потреба средине и привреде школске 1989/90. године уписана је једна генерација дрвнопрерађивачке струке, смер – техничар финане обраде дрвета, 1996/97. године једна генерација трговаца као истурено одељење Економске школе из Зајечара.

• Од школске 1991/92. године у школи је отворено одељење економских техничара, а од 1997/98. године у школи се образују и ученици гимназије друштвено језичког смера, истуреног одељења Гимназије из Зајечара.

• Од школске 1997/98. године имамо устаљен план уписа следећих струка и занимања:

1. Машинство и обрада метала – аутомеханичар/механичар
нумеручки управљаних машина ( трећи степен )
2. Шумарство и обрада дрвета – шумар/столар (трећи степен) и шумарски
техничар ( четврти степен )
3. Економија економски техничар ( четврти степен )
4. Гимназија – општи тип ( четврти степен ).

• Од школске 2009/10. године у школи се образују следећи образовни профили:
1. Машинска струка – аутомеханичар ( трећи степен ),
2. Шумарство и обрада дрвета – шумарски техничар (четврти
степен )
3. Економија – економски техничар ( четврти степен ),
4. Гимназија – општег типа ( четврти степен ).


ШКОЛА ДАНАС

Средња школа „Никола Тесла“ Бољевац је једина средњошколска установа у општини Бољевац. Наша школа обезбеђује високостручне кадрове за потребе Општине, јер већина матураната наше школе наставља студије на високим школама и факултетима.
Ученици наше школе успешно плоажу пријемне испите на високим школама и факултетима и обезбеђују себи бесплатне студије.
Средња школа у Бољевцу има потпуну стручну заступљеност наставе и квалитетан наставнички кадар.
Наша школа је једна од најуређенијих и најопремљенијих у борском и зајечарском округу.

skola-1

Одлуком СО Бољевац обезбеђен је бесплатан превоз ученицима путницима на територији општине Бољевац.
У нашој школи је обезбеђена кабинетска настава из више предмета: Математика, Физика, Хемија, Биологија, Енглески језик, Рачунарство и информатика, Савремена пословна коресподенција и Шумарство.
Настава из предмета Рачунарство и информатика се изводи по принципу један ученик- један рачунар. Рачунари су умрежени и имају могућност приступа интернету. Ученицима наше школе је омогућено бесплатно коришћење интернета.
Ученици наше школе су редовно међу првопласираним ученицима на окружним такмичења.
Школа је пројектом и донацијом Министарства просвете и науке опремила кабинет Савремене пословне коресподенције са 10 рачунара.
За потребе наставе и извођења праксе из поручја рада Шумарство и обрада дрвета, школа је оформила арборетум са различитим садницама четинара и листопадног дрвећа