Школски одбор

Школски одбор

Школски одбор СШ „Никола Тесла“ Бољевац чине девет чланова од којих су три члана из редова запослених, три члана су представници Савета родитеља и три члана су представници локалне самоуправе.
Чланови Школског одбора именовани су на мандат од четри године. Школски одбор именован је одлуком Скупштине општине Бољевац јула 2014. године.

Председник школског одбора је Роберт Јовановић, професор енглеског језика.

Састав Школског одбора СШ „Никола Тесла“ чине:

1. Роберт Јовановић, председник Школског одбор – представник запослених
2. Живомир Тасић – представник запослених
3. Бобан Живановић – представник запослених
4. Иван Лазаревић-представник јединице локалне самоуправе
5. Миљан Голубовић – представник јединице локалне самоуправе
6. Ненад Драгојевић – представник јединице локалне самоуправе
7. Снежана Васиљевић – представник родитеља
8. Габријела Тошић – представник родитеља
9. Миодраг Трифуновић – представник родитеља

Школски одбор је орган управљања у школи. Састав и именовање, мандат и надлежност Школског одбора прописани су Законом о основама система образовања и васпитања (члан 53 – 57. Просветни гласник бр. 71/2009.).