Документа за упис

Извод из матичне књиге рођених

Попуњен образац пријаве за упис у средњу школу

Сведочанство о завршеној основној школи

Сведочанства последња три разреда основне школе

Уверење о положеном завршном испиту

Сведочанства о положеном завршном испиту

Лекарско уверење за упис у средњу школу (за Гимназију није потребно, док за остале профиле јесте)

Дипломе о освојеним наградама