Dokumenta za upis

Izvod iz matične knjige rođenih

Popunjen obrazac prijave za upis u srednju školu

Svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi

Svedočanstva poslednja tri razreda osnovne škole

Uverenje o položenom završnom ispitu

Svedočanstva o položenom završnom ispitu

Lekarsko uverenje za upis u srednju školu (za Gimnaziju nije potrebno, dok za ostale profile jeste)

Diplome o osvojenim nagradama