Распоред звоњења

Претчас (Одељенска заједница) 6:55 – 7:40
Први час 7:45 – 8:30
Други час 9:00 – 9:45
Трећи час 9:55 – 10:40
Четврти час 10:50 – 11:35
Пети час 11:40 – 12:25
Шести час 12:35 – 13:15
Седми час 13:20 – 14:05

Ритам радног дана школе и распоред часова – Настава се одвија у једној смени од 6:55 до 14:05 часова