Пројектна настава – угледни час

У петак 01. марта , за време седмог часа, професорка српског језика и књижевности, Зорица Масловарић, одржала је угледни час у I разреду гимназије у оквиру Пројектне наставе примењујући нову методу реализације часа. Тема часа била је „Митови и легенде наших крајева“, а циљ часа био је мотивација ученика на самостално истраживање и долажење до нових сазнања.

На часу је остварена сарадња и са другим институцијама (КОЦ-ом) кроз присуство аутора књига Филипа Пауњеловића и Звонка Марковића у којима се наведени аутори баве културом, историјом и обичајима становника нашег краја залазећи у дубоку прошлост. Часу су присуствовали и ученици III разреда гимназије као и многи професори.

                                                                Јована Величковић

Posted in Актуелности.