Projekat „Šumski vatrogasci“

Projekat „Šumski vatrogasci“ je projekat koji je pokrenut između Srbije i Bugarske, tj. između opština Boljevac i Kula. Petnaest dobrovoljaca iz Boljevca , među njima i nekoliko učenika naše škole, bili su u Bugarskoj na obuci za vatrogasce. Njih su obučavali bugarski vatrogasci, a obuka se ticala sprečavanja velikih šumskih požara. Opština Kula je donirala uniforme i kamion za gašelje požara. Dobrovoljci su dobili licence.

Koordinatori projekta su 29. januara obišli učenike naše škole sa ciljem da ih bliže upoznaju sa projektom.

Miloš III-3

Objavljeno u Proslavljen Dan škole