OBAVEŠTENjE ZA UČENIKE

OBAVEŠTENjE ZA UČENIKE

  • SVI UČENICI U ŠKOLI MORAJU DA NOSE MASKE, TAKO DA MASKA PREKRIVA USTA I NOS.
  • OBAVEZNA JE UPOTREBA RUKAVICA.
  • SVI UČENICI OBAVEZNO MORAJU DA ODMAH PO ULASKU U OBJEKAT ŠKOLE DEZINFIKUJU SOPSTVENE MOBILNE TELEFONE.
  • REDOVNO SPROVOĐENjE MERA  LIČNE HIGIJENE, POSEBNO PRANjE RUKU SAPUNOM I VODOM U TRAJANjU OD NAJMANjE 20 SEKUNDI ILI SREDSTVO NA BAZI 70% ALKOHOLA.
  • NE DODIRIVATI LICE, POSEBNO USTA, NOS I OČI PRE PRANjA ILI DEZINFEKCIJE RUKU.
  • PRILIKOM KIJANjA I KAŠLjANjA PREKRITI USTA MARAMICOM ILI LAKTOM, MARAMICE ODMAH ODLOŽITI U KORPE ZA OTPAD, A POTOM OPRATI RUKE.
  • NE RAZMENjIVATI HRANU ILI FLAŠICE SA VODOM SA DRUGIM OSOBAMA.
  • U PROSTORIJI TREBA DA BUDE NAJMANjI MOGUĆI BROJ OSOBA U ISTO VREME UZ OBAVEZNO RASTOJANjE OD 2 METRA I IZBEGAVANjE LIČNOG KONTAKTA.
  • SVI UČENICI SU U OBAVEZI DA PRATE SVOJE ZDRAVSTVENO STANjE I DA U SLUČAJU BILO KAKVIH SIMPTOMA KOJI MOGU DA UKAZUJU NA RESPIRATORNU INFEKCIJU, ODNOSNO COVID 19 (POVIŠENA TELESNA TEMPERATURA, KAŠALj, KRATKOĆA DAHA, OTEŽANO DISANjE, GUBITAK ČULA UKUSA I MIRISA), ODMAH PREDUZMU MERE IZOLACIJE I JAVE SE ODELjENjSKOM STAREŠINI ILI DIREKTORU ŠKOLE.

_____________________

Objavljeno u Proslavljen Dan škole