Obaveštenje za učenike i nastavnike gimnazije

Poštovani/-a

Usled epidemiološki nestabilne situacije i nastave koja se odvija u digitalnom okruženju Inicijaiva „Digitalna Srbija“ i Fondacija Petlja u saradnji sa UNICEF-om, a uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja planirali su kreiranje besplatnih, interdisciplinarnih kurseva za učenike i nastavnike gimnazija.

Prvi od tri planirana kursa pod nazivom Epidemija već je kreiran i nalazi se na onlajn platformi net.kabinet, na sledećoj veb adresi: https://petlja.org/net.kabinet/epidemija. Kurs Epidemija je namenjen učenicima trećeg razreda gimnazije, ali i učenicima drugih razreda koji bi u saradnji sa predmetnim nastavnicima mogli da fenomenu epidemije pristupe iz ugla sledećih predmeta: Biologije, Matematike, Hemije i Računarstva i informatike. Kroz ovaj kurs se više nego aktuelna tema epidemije celovito sagledava kroz uzrasno prilagođenu formu sa obiljem materijala koji obuhvataju tekstove, zanimljivosti, ilustracije, video priloge, primere ogleda, kvizove i sl.

Kurs je kreiran na osnovu zvaničnih programa nastave i učenja, definisanih opštih međupredmetnih kompetencija i standarda postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja. Detaljne informacije o kursu i mogućnostima njegove primene u nastavi se nalaze u okviru Uputstva za nastavnike koje prati ovaj kurs i takođe se nalazi na veb adresi https://petlja.org/net.kabinet/epidemija.

Molimo Vas da obavestite nastavnike navedenih predmeta kako bi mogli da uključe kurs Epidemija u realizaciju nastave na daljinu sa svojim učenicima, a u saradnji sa kolegama iz škole. Podsećamo da će uskoro na onlajn platformi net.kabinet https://petlja.org/net.kabinet biti postavljena još dva interdisciplinarna kursa, tako da bi Vas molili da i tu informaciju podelite sa kolegama u školi kako bi ispratili i njihovu postavku i uključili ih u realizaciju nastave.

Za sva dodatna pitanja možete kontaktirati kolege iz Fondacije Petlja putem sledeće adrese elektronske pošte: loop@petlja.org ili Inicijative „Digitalna Srbija” preko adrese inicijativa@dsi.rs.

Objavljeno u Proslavljen Dan škole