Dozvoljeni pribor za pilot Državnu maturu

Uputstvo za kandidate i za njihove roditelje, odnosno staratelje


KANDIDATI I NjIHOVE OBAVEZE

 • U pilotiranju učešće uzimaju svi učenici četvrtog razreda gimnazija, srednjih umetničkih i srednjih stručnih škola.
 • Kandidati imaju obavezu da sa odeljenjskim starešinom blagovremeno
  provere tačnost podataka iz prijava za polaganje maturskih ispita u školskoj bazi podataka (aplikaciji).


POLAGANjE ISPITA

 • Ispiti se polažu najmanje dva dana (u slučaju većine umetničkih obrazovnih profila i velikog dela stručnih obrazovnih profila), odnosno tri dana (u slučaju gimnazija, određenih stručnih obrazovnih profila i umetničkog obrazovnog profila muzički saradnik – teoretičar). Svakog dana se polaže samo jedan ispit ili deo ispita.
 • Pismeni ispit svakog dana počinje u 12.00 časova. Trajanje ispita je određeno priručnikom o polaganju maturskog ispita za opšteobrazovni nastavni predmet, odnosno obrazovni profil.
 • Izvođenje praktičnog dela stručnog ispita svakog dana počinje u vreme koje je istaknuto na oglasnoj tabli ili drugom vidljivom mestu u školi i na vebsajtu škole. Trajanje ispita je određeno priručnikom o polaganju maturskog ispita za obrazovni profil.
 • Kandidati su dužni da u školu, odnosno na mesto polaganja ispita dođu u 11.15 časova sve dane održavanja pismenih ispita, odnosno 60 minuta pre početka izvođenja praktičnog dela stručnog ispita tokom svih dana održavanja tih ispita.
 • Na svaki ispit treba poneti potreban dozvoljeni pribor naveden na naslovnoj strani svakog testa. Lista dozvoljenog pribora se objavljuje na oglasnoj tabli
  ili drugom vidljivom mestu u školi i na veb-sajtu škole najkasnije tri dana pre početka polaganja prvog pismenog ispita.
 • Kandidati se raspoređuju u prostorije u kojima će se polagati pismeni ispiti prema unapred utvrđenim spiskovima kandidata koji su istaknuti na oglasnoj tabli ili na drugom vidljivom mestu u školi.
 • Kandidati se raspoređuju u prostorije u kojima će se izvoditi praktični delovi stručnih ispita prema unapred utvrđenim spiskovima kandidata koji su istaknuti na oglasnoj tabli ili drugom vidljivom mestu u školi.

PRAVILA PONAŠANjA

 • Kandidat rešava test prema uputstvima koje su dali dežurni nastavnici i prema uputstvu za rad na naslovnoj strani testa.
 • Kandidat polaže praktični deo stručnog ispita prema uputstvima datim od strane članova ŠIK-a i prema uputstvu za izvođenje radnog zadatka.
 • Na ispitu nije dozvoljeno korišćenje mobilnih telefona i drugih prenosivih uređaja elektronske komunikacije, beležaka, papira, niti drugih materijala koji ne spadaju u propisan pribor za ispit. Kandidati su dužni da na za to predviđeno mesto odlože svoje torbe, isključene mobilne telefone i 17 druge prenosive uređaje elektronske komunikacije, pernice, beleške, papire, hranu i sl., osim vode/osvežavajućeg napitka.
 • Na ispitu nije dozvoljeno posedovanje, odnosno upotreba nedozvoljenog pribora; okretanje, razgovaranje, odnosno komuniciranje; prepisivanje ili dopuštanje prepisivanja; ometanje toka ispita; napuštanje prostorije u kojoj se polaže ispit bez odobrenja dežurnog nastavnika niti posedovanje nedozvoljenih materijala. Kandidati će biti udaljeni sa ispita ukoliko ne poštuju propisanu proceduru na ispitu i uputstva data od strane dežurnih nastavnika.
 • Kandidatima nije dozvoljeno da napuštaju prostoriju u kojoj se polaže pismeni ispit prvih 30 minuta ispita, kao ni poslednjih 15 minuta.
 • Kada kandidati završe sa izradom testa, treba da pozovu dežurnog nastavnika podizanjem ruke i da nakon predaje testa napuste prostoriju tako da ne remete
  rad drugih kandidata.
 • Kada kandidati završe sa polaganjem praktičnog dela stručnog ispita, smeju da napuste prostoriju tako da ne remete rad drugih kandidata.
Objavljeno u Aktuelnosti i označeno , .