Svetski dan jezika obeležen u našoj školi

Radionica povodom Svetskog dana jezika, 26. septembra, održana je u školskoj biblioteci. Diskusiju o značenju maternjeg i stranog jezika u svakodnevnom životu vodilo je 16 učenika i 9 profesora. Učenici su, na zahtev profesora, iznosili svoje mišljenje o mogućem unapređenju nastave i inovacijama vezanim za časove jezika. Svetski dan jezika se obeležava od 26. seprembra 2001. […]

Detaljnije