Raspored roditeljskih sastanaka za školsku 2018/2019 godinu

Roditeljski sastanci za školsku 2017/2018 godinu odvijaće se prema sledećem rasporedu:

06.09.2018.
15.11.2018.
07.02.2019.
18.04.2019.
28.06.2019.