Контакт

Улица: Кнеза Милоша 13

19370 Бољевац

e-mail: ssnteslaboljevac@gmail.com 

телефон и факс: 030/463-391

Секретар школе и рачуноводство: 030/463-392

Матични број: 07127448

ПИБ: 100 704 611