OBAVEŠTENjE ZA RODITELjE

Obaveštavamo vas da je Vlada Republike Srbije odlučila da se zbog trenutne epidemiološke situacije u zemlji, privremeno obustavi neposredni obrazovno- vaspitni rad u osnovnim i srednjim školama.

U cilju ostvarivanja prava učenika na obrazovanje, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja pripremilo je operativni plan za nastavak rada škola kroz ostvarivanje obrazovno- vaspitnog rada učenjem na daljinu.

Obustavljanje neposredne nastave u školama ne znači i obustavljanje obrazovno- vaspitnog rada sa učenicima.

         Početak realizacije obrazovno-vaspitnog rada učenjem na daljinu je 17. mart 2020. godine.

Predavanja iz opšteobrazovnih predmeta i pojedinih stručnih predmeta biće dostupna preko platforme RTS Planeta. Škola će na svom sajtu postaviti baner sa linkovima na kojima se može pristupiti lekcijama i platformama za učenje.

Nastavnicima i učenicima na raspolaganju je veliki broj platformi (Viber, Zoom, Microsoft Teams), kao i nacionalna platforma za onlajn učenje Moja škola. Njihovim korišćenjem, nastavnici i učenici biće u situaciji da ostvare interakciju i razmenu materijala u funkciji savladavanja programskih sadržaja. U interesu učenika, njihovog razvoja obrazovanja, a u cilju uspešnog završetka tekuće školske godine, mole se roditelji da odgovorno i u skladu sa svojim mogućnostima kontrolušu proces učenja od kuće i podstiču učenike na redovnost u radu.

Učenici će dobijati uputstva za vežbanje, izradu domaćih zadataka, pisanje eseja, izradu prezentacija i drugih produkata koje će sami ili uz pomoć roditelja, zavisno od uzrasta  ili digitalnih kompetencija, dostavljati nastavnicima putem mejla ili druge obrazovne platforme  i to za sve predmete, čime će se obezbediti kontinuitet u učenju praćenje napredovanja  i mogućnost ocenjivanja.

Obaveza nastavnika je da sve nastavne jedinice evidentira u elektronskom dnevniku i/ili u drugim vidovima pedagoške dokumentacije.

 

Direktor Škole

Milutinović Ivan

Objavljeno u Obaveštenja