Ispitni rokovi

RASPORED POLAGANjA ISPITA ZA VANREDNE UČENIKE

OKTOBARSKI ROK 16.10. – 31.10.2017.
Prijava ispita do: 09.10.2017
DECEMBARSKI ROK 18.12. – 29.12.2017.
Prijava ispita do: 11.12.2017
JANUARSKO-FEBRUARSKI ROK 19.02. – 28.02.2018.
Prijava ispita do: 12.02.2018
APRILSKI ROK 16.04. – 30.04.2018.
Prijava ispita do: 10.04.2018
JUNSKI ROK 01.06. 15.06.2018.
Prijava ispita do: 25.05.2018