Savet roditelja

Savet roditelja

Savet roditelja čini po jedan predstavnik roditelja učenika iz svakog odeljenja.
Članovi Saveta roditelja biraju se na početku svake školske godine, na prvom roditeljskom sastanku, najkasnije do 15. septembra.
Izbor se vrši javnim glasanjem, na osnovu predloga koji može da podnese svaki roditelj učenika odeljenja.

Članovi Saveta roditelja u školskoj 2022/2023 godini su:

 1. Petrović Nenad (I-1)
 2. Mladenović Jelena (I-2)
 3. Radivojević Milovan (II-1)
 4. Stanojković Danijela (II-2)
 5. Milutinović Jasna (II-3)
 6. Simonović Lidija (III-1)
 7. Stanikić Bojana (III-2)
 8. Đorđević Danijela (III-3)
 9. Gmitrović Saša (IV-1)
 10. Balašević Ivanka (IV-2)
 11. Stefanović Slađan (IV-3)

Savet roditelja:
– Predlaže predstavnike roditelja učenika u Školski odbor;
– Predlaže svog predstavnika u stručni aktiv za razvojno Planiranje i u druge timove Škole;
– Predlaže mere za osiguranje kvaliteta i unapređivanje obrazovno-vaspitnog rada;
– Učestvuje u postupku predlaganja izbornih predmeta i u postupku izbora udžbenika;
– Razmatra predlog programa obrazovanja i vaspitanja, razvojnog plana, godišnjeg plana rada, izveštaje o njihovom ostvarivanju, vrednovanju i o samovrednovanju;
– Razmatra namenu korišćenja sredstava od donacija i od proširene delatnosti Škole;
– Predlaže Školskom odboru iznos i namenu korišćenja sredstava prikupljenih od roditelja;
– Razmatra i prati uslove za rad Škole, uslove za odrastanje i učenje, bezbednost i zaštitu učenika;
– Učestvuje u postupku propisivanja mera, načina i postupka zaštite i bezbednosti učenika za vreme boravka u Školi i svih aktivnosti koje organizuje Škola;
– Daje saglasnost na program i organizovanje ekskurzije i razmatra izveštaj o njihovom ostvarivanju;
– Upućuje svoje predloge, pitanja i stavove direktoru, Školskom odboru i stručnim organima Škole;

Školske 2022/2023. godine Savet roditelja ima 11 članova.