Učenici generacije

Školska 2021/2022

GLIŠIĆ SOFIJA (učenica IV – 1, Gimnazija)

Školska 2020/2021

VIJOROVIĆ KATARINA (učenica IV – 1, Gimnazija)

Školska 2019/2020

VELIČKOVIĆ JOVANA (učenica IV – 1, Gimnazija)

Školska 2018/2019

MLADENOVIĆ ANA (učenica IV – 1, Gimnazija)

Školska 2017/2018

BRANKOVIĆ OLIVERA (učenica IV – 1, Gimnazija)

Školska 2016/2017

TULEJIĆ MARIJA (učenica IV – 1, Gimnazija)

Školska 2015/2016

ŽIVKOVIĆ LIDIJA (učenica IV – 1, Gimnazija)

Školska 2014/2015

RAMIĆ MARINELA (učenica IV – 1, Gimnazija)

Školska 2013/2014

RADOVANOVIĆ KANA (učenica IV – 1, Gimnazija)

Školska 2012/2013

RAJONIĆ MAJA (učenica IV – 1, Gimnazija)

Školska 2011/2012

DRNDAREVIĆ JELENA (učenica IV – 1, Gimnazija)

Školska 2010/2011

ANTIĆ MARIJA (učenica IV – 1, Gimnazija)

Školska 2009/2010

DRNDAREVIĆ ALEKSANDRA (učenica IV – 1, Gimnazija)

Školska 2008/2009

PETROVIĆ MARINA (učenica IV – 1, Gimnazija)

Školska 2007/2008

TABAKOVIĆ MILOŠ (učenik IV – 1, Gimnazija)

Školska 2006/2007

STANOJEVIĆ VEDRANA (učenica IV – 1, Gimnazija)

Školska 2005/2006

ANDROVIĆ DIJANA (učenica IV – 1, Gimnazija)

Školska 2004/2005

ILIĆ SANELA (učenica IV – 1, Gimnazija)

Školska 2003/2004

VIDOSAVLjEVIĆ UROŠ (učenik IV – 1, Gimnazija)

Školska 2002/2003

ŽIVADINOVIĆ MILjANA (učenica IV – 2, Ekonomija)

Školska 2001/2002

ZLATANOVIĆ IVANA (učenica IV – 1, Gimnazija)