Raspored ispita vanrednih učenika u avgustovskom ispitnom roku 2018.

PREDMETI PISMENI VREME USMENI VREME
Uređenje bujica 21.8.2018 11:30
Iskorišćavanje šuma 21.8.2018 10:30
Dendrometrija sa geodezijom 21.8.2018 11:00
Šumske kulture i plantaže 21.8.2018 12:00
Zaštita šuma 21.8.2018 9:30
Gajenje šuma 21.8.2018 10:00
Geodezija 21.8.2018 12:30
Alati i mehanizacija u šumarstvu 21.8.2018 13:00
Meteorologija 22.8.2018 10:00
Anatomija i svojstva drveta 22.8.2018 10:30
Ustav i prava građana 22.8.2018 11:00
Matematika 23.8.2018 10:00 30.8.2018 12:00
Srpski jezik i književnost 22.8.2018 12:00 30.8.2018 10:00
Ekonomika i organizacija u šumarstvu 30.8.2018 9:30
Šumske komunikacije 30.8.2018 9:00
Sociologija 30.8.2018 10:00
Poslovna ekonomija 30.8.2018 11:30
Maturski ispit (izborni predmet) 24.8.2018 11:00
Odbrana maturskog rada 30.8.2018 10:00