OPERATIVNI PLAN ZA 27. NEDELjU

Hemija; profesorka Suzana Milosavljević

I-1: Brzina hemijske reakcije

https://www.youtube.com/watch?v=9rGZCkPC8IE i

 
II-1: Azot
 
III-1: Aldehidi i ketoni
 
IV-1: Krebsov ciklus (ciklus limunske kiseline)
 
I-4: Elementi Ia grupe PSE
 
I-3: Elementi Ia grupe PSE

 

Sociologija; Građansko vaspitanje; Pojedinac, grupa i društvo;

profesorka Martina Milosavljević

Za četvrtu godinu za predmet Sociologija ( IV1):

Ideologija pojam i funkcije –udžbenik (od 216-do 219str.)

Za četvrtu godinu Građansko vaspitanje (IV1, IV2):

Sagledavanje veština-predstavljanje ličnih karakteristika, obrazovanje i rad

Za treću godinu Sociologija (III3) udžbenik (od  170- do183):

Kultura i civilizacija – udžbenik (od  170- do183 str.)

Za Građansko vaspitanje (III2,III3):

Skupština-priprema za zasedanje

Za drugu godinu Sociologija sa pravima građana (II2):

Prava pripadnika nacionalnih manjina

Za drugu godinu  Građansko vaspitanje (II2, II3):

Izbor problema 1

Za prvu godinu Pojedinac grupa i društvo (I1):

Nove tehnologije- uzrok ili rešenje usamljenosti mladih

Za prvu godinu Građansko vaspitanje (I2,I3,I4):

Sagledavanje sukoba iz različitih uglova 2

Srpski jezik i književnost; profesorka Zorica Maslovarić

 
PRVI RAZRED – SREDNjE STRUČNE ŠKOLE
Nastavna tema: Srpska srednjevekovna književnost – obnavljanje;
Čitanka sa književnoteorijskim pojmovima za prvi razred srednjih škola, Bosiljka Milić i Katarina Vučić, Zavod za udžbenike, Beograd, 2016. str. 191-205.
                           https://beleske.com/konstantin-filozof/
                           https://beleske.com/despot-stefan-lazarevic-slovo-ljubve/
PRVI RAZRED – GIMNAZIJA, OPŠTI TIP
Nastavna tema: Srpska srednjevekovna književnost – obnavljanje;
Čitanka sa književnoteorijskim pojmovima za prvi razred srednjih škola, Bosiljka Milić i Katarina Vučić, Zavod za udžbenike, Beograd, 2016. str. 191-249.
                           https://beleske.com/konstantin-filozof/
                           https://beleske.com/despot-stefan-lazarevic-slovo-ljubve/

 

DRUGI RAZRED – GIMNAZIJA, OPŠTI TIP
Nastavma tema: Realizam u srpskoj književnosti (osnovni pojmovi) – obrada
Čitank-a/-e sa književnoteorijskim pojmovima za drugi razred srednjih škola
ČETVRTI RAZRED – GIMNAZIJA, OPŠTI TIP

Nastavna tema: F. M. Dostojevski, „Zločin i kazna“ – obrada i utvrđivanje

Zadatak: pročitati književno delo; voditi čitalački dnevnik;
 

Srpski jezik i književnost; profesorka Marina Tačić

II2

Nastavna tema: „Glava šećera“ Milovan Glišić,

pročitati odlomak iz Čitanke (Ljiljana Nikolić, Bosiljka Milić, Zavod za udžbenike)

Korisni linkovi:

 
 

Mašinska grupa predmeta; profesorka Marijana Stojanović

III3:
Modeliranje mašinskih elemenata i konstrukcija:Modeliranje standardnih mašinskih elemenata
Automatizacija proizvodnje i fleksibilni proizvodni sistemi:Veza upravljačkih jedinica i mašina
Programiranje za kompjuterski upravljane mašine:Tehnološke funkcije programa
Projektovanje tehnoloških sistema:Obrada struganjem korišćenjem standardnih ciklusa
II3:
Mašinski elementi:Klinovi
Kompjuterska grafika:Modifikovanje pogleda
II2:
Mašinski elementi:Zupčasti parovi
I2 bravar zavarivač:
Tehnička mehanika:Smicanje
 

Mašinska grupa predmeta; profesorka Svetlana Dobrota

Odeljenje I2     Tehnička mehanika

Nastavna jedinica: Savijanje
Udžbenik: Statika str. 260-262

Nastavna jedinica: Kinematika, osnovni pojmovi i opisivanje kretanja
Udžbenik: Mehanika 2 str. 9-14

Nastavna jedinica: Pravolinisko kretanje tačke
Udžbenik: Mehanika 2 str. 28-31

Odeljenje I2     Tehničko crtanje

Nastavna jedinica: Grafički rad br 3 – izrada crteža detalja
Udžbenik: Tehničko crtanje str. 110-112

Nastavna jedinica: Grafički rad br 3 – izrada crteža detalja
Udžbenik: Tehničko crtanje str. 112-114

Nastavna jedinica: Grafički rad br 3 – izrada crteža detalja
Udžbenik: Tehničko crtanje str. 114-114

Odeljenje I2     Mašinski materijali

Nastavna jedinica: Žarenje
Link:

https://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0#%D0%96%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%9A%D0%B5

Odeljenje I2      Tehnologija bravarskih

Nastavna jedinica: Tehničko tehnološka dokumentacija za savijanje i zakivanje materijala
link: http://www.dpm.ftn.uns.ac.rs/predmeti/Osnovi%20masinskih%20tehnologija%202/Savijanje.pdf
Slajd 1-11

Nastavna jedinica: Tehničko tehnološka dokumentacija za savijanje i zakivanje materijala
Link: http://vtsnis.edu.rs/wp-content/plugins/vts-predmeti/uploads/ME_P3-
Elementi%20za%20vezu.pdf

Slajd 9-17

Nastavna jedinica: Meko lemljenje
Link: https://sh.wikipedia.org/wiki/Meko_lemljenje

Odeljenje I3      Mašinski materijali

Nastavna jedinica: Žarenje
Link:

https://sr.wikipedia.org/sr-
el/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0#%D0%96%D0%B0%D1%
80%D0%B5%D1%9A%D0%B5

Nastavna jedinica: Kaljenje
Link:

https://sr.wikipedia.org/sr-
el/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0#%D0%9A%D0%B0%D1
%99%D0%B5%D1%9A%D0%B5

Odeljenje II2      Tehnologija mašinske obrade na konvencionalnim mašinama

Nastavna jedinica: Specijalne glodalice
Udžbenik: Tehnologija 2 str. 247-248

Udžbenik: Tehnologija 2 str. 248-250

Nastavna jedinica: Brušenje spoljašnjih cilindričnih površina
Udžbenik: Tehnologija 2 str. 284-285

Odeljenje III2      Tehnologija mašinske obrade na konvencionalnim mašinama

Nastavna jedinica: Izrada tehničko tehnološke dokumentacije
Udžbenik: Tehnologija 3 str. 149-152

Nastavna jedinica: Izrada tehničko tehnološke dokumentacije
Udžbenik: Tehnologija 3 str. 153-156

Odeljenje III2      Tehnologija mašinske obrade na numerički upravljanim mašinama

Nastavna jedinica: Funkcije za definisanje kružnog kretanja alata
Udžbenik: Tehnologija za numerički upravljane mašine str. 140-143

Nastavna jedinica: Funkcije za definisanje ciklusnog kretanja alata
Udžbenik: Tehnologija za numerički upravljane mašine str. 152-154

Kontakt za učenike:
dobrota.svetlana61@gmail.com

 

Praktična nastava – mašinstvo i obrada metala;

profesor Aleksandar Zdravković

I2 :

Osnove bravarskih radova: Elektrolučno zavarivanje

http://afrodita.rcub.bg.ac.rs/~rzoran/ZAVAELEKT.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=5dyCFBbh_mE

https://www.youtube.com/watch?v=0ZdM2AFyKck

https://www.youtube.com/watch?v=s_3vHGqUjmY

II2:

Mašinska obrada na konvencionalnim mašinama: Izrada radnih predmeta

https://zoranpericsplit.weebly.com/uploads/1/2/4/9/12491619/203973857-glodanje.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=4wavCcCYSGI

https://www.youtube.com/watch?v=1vZ6NUCd2Jc

https://www.youtube.com/watch?v=l-PPh8KFjMM

III2:

Mašinska obrada na numerički upravljanim mašinama: Rad na mašini

https://www.youtube.com/watch?v=ufEh5qtrv5o

https://www.youtube.com/watch?v=TRjm3FsApOg

https://www.youtube.com/watch?v=1wdG6w6TQjM

https://www.youtube.com/watch?v=YhhIbxrwtX4

Geografija; profesor Nemanja Dragojević

Odeljenje i razred: II-3

Nastavna tema: Privreda Srbije

 

 

 

 

 

 

 

Nastavna jedinica: Industrija, pojam, podela, struktura i značaj- obrada
Udžbenik za stručne škole ,, Geografija Srbije“, Milka Bubalo-Živković, Bojan Đerčan, Darinka Maksimović, Zavod za udžbenike, Beograd 2019. (str.146-150)
Korisni linkovi:
 

Računarstvo i informatika;

profesorka  Maja Janjesković

Prva godina – Gimnazija; Opšti tip

Nastavna tema: Programiranje – Uvod u algoritme i programiranje

https://www.youtube.com/watch?v=F75cYCJ5T_cprogramiranje.oshrs.edu.rs/algoritam

Druga godina – Gimnazija; Opšti tip

Nastavna tema: Programiranje

https://www.znanje.org/knjige/computer/Java/ib01/061Java/061_uvod_u_javu.htm

Treća godina – Gimnazija; Opšti tip

Nastavna tema: Algoritmi i programi ciklične strukture

Računarstvo i informatika za 3. razred gimnazije- udžbenik od str. 132 do 139.

Četvrta godina – Gimnazija, Opšti tip

Nastavna tema: Lokalne računarske mreže

Računarstvo i informatika za 4. razred gimnazije – udžbenik od str. 152 do 156.

Prva godina – Operater mašinske obrade, Bravar – zavarivač (I-2)

Nastavna tema: Tabelarni proračuni

https://www.youtube.com/watch?v=1lJMif5uENw

Tehničar za kompjutersko upravljanje (CNC) mašina (I-3)

Nastavna tema: Primena IKT – a

https://www.youtube.com/watch?v=1lJMif5uENw

Turističko- hotelijerski tehničar (I-4)

Nastavne tema: Tabelarni proračuni

https://www.youtube.com/watch?v=x9N1PpM3L48

Filozofija; profesor Predrag Radosavljević

Filozofija

Gimnazija, 4. razred

Tema: Filozofija Novog doba

Metodske jedinice: Problem metode – obnavljanje; Problem saznanja – Racionalizam – obrada

Udžbenik, 157-159 str.

Gimnazija, 3. razred

Tema: Teorijska priprema istraživanja; Naučne činjenice

Metodske jedinice: Teorijska priprema istraživanja – obnavljanje; Šta su naučne činjenice – obrada

Šumarski tehničar, 4. razred

Tema: Filozofija Novog doba

Metodska jedinica: Politička filozofija Novog doba – obrada

Udžbenik, 201-202. str.

Latinski jezik; profesorka Ana Todorović

I-1

 Lucius patrem fupit. Terme i kupatila. (vežbanje) – str. 84-86 i 90-93
Pokazne i odnosne zamenice (obrada) – str. 96-97
 
II-1
Perifrastična konjugacija aktivna (obrada) – str. 75
 Singiduni (vežbanje) – str. 72-73
 

Matematika; profesor Verica Milosavljević

 I 1      NZD i NZS polinoma

https://www.youtube.com/watch?v=NxALwy1jXaM

https://www.youtube.com/watch?v=HHj_7cSYP2o

Zbirka zadataka Vene 1 zad .913-918

II1    Trigonometrijska kružnica.Definicije trigonometrijskih funkcija

https://www.youtube.com/watch?v=SEcp_muh0QI

https://www.youtube.com/watch?v=_KZcpreyhSs

 

I 4   Vrste trouglova. Četvorougao

 https://www.youtube.com/watch?v=LWib13PTBVE

https://www.youtube.com/watch?v=myke9Fmcwu4

https://www.youtube.com/watch?v=eC6XlhlFMRE

Matematika za prvi razred srednje škole, Zavod za udžbenike str.175-177

II2   Kvadratne jednačine

https://www.youtube.com/watch?v=WbztkOuKc1E

III2  Prost kamatni račun

https://www.youtube.com/watch?v=bhUHHNbmEHg

 

III3  Jednačina hiperbole

http://www.rajak.rs/sr/definicije/analiticka-geometrija-u-ravni/hiperbola-212.html

https://tozadragovic.files.wordpress.com/2012/02/4-lekcija-hiperbola.pdf

Kontakt:  verkmil@gmail.com

Fizika; profesorka Anđelka Antić

 

I 1   Spreg sila.Moment sprega sila  

https://www.youtube.com/watch?v=saiAaGkZ3Fo

Fizika za prvi  razred gimnazije, Zavod za udžbenike str. 101-108.

II1 Osnovni pojmovi i zakoni elektrostatike  

https://www.youtube.com/watch?v=OMxwI9vlx3k

Fizika za prvi  razred gimnazije, Zavod za udžbenike str.70-73

III1  Elektromagnetni talasi.Spektar Elektromagnetnih talasa

https://www.youtube.com/watch?v=FUqSciLX5ak

Fizika za treći razred gimnazije, Klett str.163. -172.

https://www.youtube.com/watch?v=-Wga_5OwaQ8

IV1  Prirodna radioaktivnost.Zakon radioaktivnog raspada 

https://www.youtube.com/watch?v=YTtOUCdb2Ec

Fizika za četvrti  razred gimnazije, Zavod za udžbenike  str. 141-142.  i 149-152.

I   Pojam fluida.Potisak.Pritisak.

https://www.youtube.com/watch?v=iG4rDFBPnBY

I 4  Centripetalna i centrifugalna sila

https://www.youtube.com/watch?v=rDgSrER6Pjc

https://www.youtube.com/watch?v=hJR7L4T5OoE

II2  Pojam naelektrisanja tela.Količina elektriciteta.

https://www.youtube.com/watch?v=OMxwI9vlx3k

Kontakt: andjelka.mitic.antic@gmail.com

 

Geografija; profesor Igor Vojnić

I1

Struktura hidrosfere i kruženje vode u prirodi

Geografija 1 – R. Golić, D. Šabić, S. Vujadinović , Logos, str. 161 – 163

https://www.youtube.com/watch?v=Az2xdNu0ZRk

https://www.youtube.com/watch?v=0_c0ZzZfC8c

geokarta: na papiru formata A4 uraditi tematsku kartu tipova klime u svetu (pomoć, str. 147), potpisati, slikati ili skenirati i poslati na igorvojnicgeo@gmail.com do subote, 21.3.2020.

 

II1

Turističke regije Južne Evrope;  Velike urbane regije Zapadne i  Srednje Evrope

Geografija 2 – D. Šabić, S. Vujadinović , Logos, str. 203 – 214

https://www.youtube.com/watch?v=oSexfR0Ubzw

https://www.youtube.com/watch?v=1_5n1EfcWyM

https://www.youtube.com/watch?v=DfW-Tn231Sk

https://www.youtube.com/watch?v=coH13wkk3h4

https://www.youtube.com/watch?v=P170_f49pv4

https://www.youtube.com/watch?v=QND7bEk14-M

https://www.youtube.com/watch?v=ffxGB2j9ADo

https://www.youtube.com/watch?v=vUCJbjJw1CM&t=11s

https://www.youtube.com/watch?v=FsjHqvpTRag&t=73s

https://www.youtube.com/watch?v=X8zLJlU_-60

https://www.youtube.com/watch?v=ZHHbpy91O2E

https://www.youtube.com/watch?v=UfEiKK-iX70

https://www.youtube.com/watch?v=dTshTYS29Bk&list=PLjqFMxQRm1H-R1qRJlqMjXkVtHaNRt8Nt&index=63

https://www.youtube.com/watch?v=NBRQiseZpzE&list=PLjqFMxQRm1H-R1qRJlqMjXkVtHaNRt8Nt&index=72

https://www.youtube.com/watch?v=5SxPIM1CKmM&list=PLjqFMxQRm1H-R1qRJlqMjXkVtHaNRt8Nt&index=23

 

III1

Saobraćaj i trgovina

Geografija 3 – M. Grčić, S. Stanković… Zavod za udžbenike, str. 151 – 164

https://www.youtube.com/watch?v=N_n8HxwFpKI

https://www.youtube.com/watch?v=PbR2qrmvMdE

https://www.stat.gov.rs/vesti/20200312-spoljnotrgovinska-robna-razmena-za-januar-2020/

https://www.stat.gov.rs/vesti/20200312-indeksi-potrosackih-cena-februar-2020/?a=0&s=0

https://www.stat.gov.rs/oblasti/unutrasnja-trgovina/

 

I2

Vojvodina

Geografija Srbije – M. bubalo Živković, B. Đerčan, D. Maksimović, Zavod za udžbenike, str. 161 – 165

https://vojvodina.com/

https://www.youtube.com/watch?v=BEeUhBWz1mk

https://www.youtube.com/watch?v=dFvjGp3STow

https://www.youtube.com/watch?v=Z6soJQ1pINM

https://www.youtube.com/watch?v=Ek5ohq4Tk80

https://www.youtube.com/watch?v=Zt8rHwSFtoM

https://www.youtube.com/watch?v=2h72Wd-IIPg

 

I4

Svetsko more, podela, osobine i kretanje morske vode

Geografija 1 – R. Golić, D. Šabić, S. Vujadinović , Logos, str. 165 – 171

https://www.youtube.com/watch?v=B01vktb2bj4

https://www.youtube.com/watch?v=spg62-MrYpQ

https://www.youtube.com/watch?v=oebE0cb86n8

https://www.youtube.com/watch?v=jBmkT5y52ng

https://www.youtube.com/watch?v=MOa_fBGWuO8

geokarta: na papiru formata A4 uraditi tematsku kartu tipova klime u svetu (pomoć, str. 147), potpisati, slikati ili skenirati i poslati na igorvojnicgeo@gmail.com  do subote, 21.3.2020.

 

Praktična nastava – mašinstvo i obrada metala;

profesor Nebojša Marković

I2-OPERATER MAŠINSKE OBRADE – Mašinska obrada na konvencionalnim mašinama

Nastavna jedinica: Izrada glodanjem radnih predmet različite složenosti koje sadrže u sebi obradu ravnih površina i ravnih površina pod uglom u toleranciji slobodnih kota

https://zoranpericsplit.weebly.com/uploads/1/2/4/9/12491619/203973857-glodanje.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=hhHPIJ-MsYs

https://www.youtube.com/watch?v=ZFbqUzx1El8

https://www.youtube.com/watch?v=ggXJJD3CUjY

 

I3-TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO UPRAVLjANjE (CNC) MAŠINA – Praktična nastava

Nastavna jedinica: – Korozija, vrste korozija, Priprema površine za zaštitu

https://sr.wikipedia.org/wiki/Korozija

https://www.11maj.edu.rs/saradnicka-nastava/hemija-tehnologija-graf-mat/korozija-metala.pdf

Nastavna jedinica: Vrsta boja i lakova, nanošenje zaštitnih prevlaka

https://sr.wikipedia.org/sr/Boja_(materijal)#Boje_i_lakovi

 

II3-TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO UPRAVLjANjE (CNC) MAŠINA – Praktična nastava

Nastavna jedinica: Glodanje cilindričnih zupčanika

http://omk.mas.bg.ac.rs/files/elementi2/smena3/2-Uvod-zupcasti%20prenosnici.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=yY8FlvQDfMw

https://www.youtube.com/watch?v=NHJbMab_F1w

 

III2-OPERATER MAŠINSKE OBRADE – Mašinska obrada na konvencionalnim mašinama

Nastavna jedinica: Izrada složenih radnih zadataka obuhvaćenih prethodnim modulima            * struganja * glodanja * brušenja

https://www.youtube.com/watch?v=AmeZxnDA580

https://www.youtube.com/watch?v=WGmEseQlHUA

https://www.youtube.com/watch?v=53mKGzR05-Y

https://www.youtube.com/watch?v=0W3tkewpqY4

 

Fizičko vaspitanje; profesorka Maja Vojnić

II/ 2 i II/3 

TEMA: Fudbal

NASTAVNA JEDINICA: Pojam i  pravila igre

 

 

Istorija; profesorka Slavica Petrović

Prvi razred gimnazije
1.Nauke u starom veku, Istorija za prvi razred gimnazije 121.stranica i YU tube prezentacije o Starom Rimu.
Prvi razred trogodisnjih strucnih skola
1.Polozaj Srba krajem 19.i pocetkom 20.veka, Istorija za prvi razred trogodisnjih strucnih skola.
Prvi razred cetvorogodisnjih strucnih skola
1.Srednja i Istocna Evropa, Istorija za prvi razred cetvorogodisnjih strucnih skola.
Drugi razred gimnazije opsteg smera
1.Vizantija u doba Komnina i Paleologa, Istorija za drugi razred gimnazije opsteg smera
Drugi razred cetvorogodisnjih strucnih skola
1. Druga faza svetskog rata od 1942. do 1945. Istorija za drugi razred cetvorogodisnjih strucnih skola i dokumentarne emisije o Drugom svetskom ratu i film Staljingradska bitka.
Treci razred gimnazije opsteg smera
1.Francuska protiv svih, Istorija za trci razred gimnazije opsteg smera i serija Napoleon Bonaparta.
Cetvrti razred gimnaszije opsteg smera
1.Saveznicke konferencije, Istorija za cetvrti razred opsteg smera i dokumentarne emisije o Drugom svetskom ratu i saveznickim konferencijama.
 

Engleski jezik, francuski jezik;

profesorka Dušica Urošević

Engleski jezik

Gimnazija:

IV-1 Nastavna jedinica: Intensifying adverbs p 94,157(Student’s book) and Workbook Headway advanced

Mašinstvo i obrada metala:

I-3 Nastavna jedinica: Different types of media p 99, 100 Improving English 1

III-2 Nastavna jedinica: Fictional detectives p 91 Improving English 3

IV-2 Nastavna jedinica: The participles p85,86- workbook p 146,147 Improving English 4

Francuski jezik

I – 1 Nastavna jedinica: L`hypothèse possible p 45 ,128 Le nouveau taxi2

I-4 Nastavna jedinica: Manger mieux, bouger plus p 46,114 (Leçon 14) Le nouveau taxi2

II-1  Nastavna jedinica: Album photos p90, 120 (Leçon 31) Le nouveau taxi2

III-1 Nastavna jedinica: La voiture en ville/ le subjonctif et l’infinitif p 51 Version Originale-vert

IV-1 Nastavna jedinica:Le monde des médias p 105 Version Originale-vert

 

Fizičko vaspitanje; profesor Ivan Pavlović

I godina
 
Sportska Gimnastika – preskok 
 
 
II godina
 
Košarka – odbrana
 
Osnove odbrane | Škola košarke

 

 

 

 

 

 

 
III godina
 
Fudbal – slobodni udarci
 
KAKO SE IZVODE SLOBODNJACI by Nenad Milijaš

 

 

 

 

 

 

 
 
IV godina
 
Odbojka – gornji servis
 
 

Engleski jezik; profesor Robert Jovanović

I-1      Phrasal verbs, comparison of adjectives, quantifiers, modal verbs       (udžbenik str.42-45, radna sveska str. 43-46),

I-2       str. 100-101, vežba 3 na str. 101. ,

I-4       udžbenik str. 40-42, radna sveska str. 42-43.,

II-1      udžbenik str.78-80, radna sveska str. 66-68

II-1      „Boljevac nekad i sad“: fotografije i obrada teksta

II-2      udžbenik str. 101: bežba br. 1 i 2, str. 102: vežba

II-3      udžbenik str. 103, vežbe 3,  i 1 na str. 104.

III-1     udžbenik str.74-76, radna sveska str. 59

III-3      udžbenik str. 91-93

Za sve dodatne informacije i objašnjenja, obratiti se predmetnom nastavniku na mejl: robertjov@gmail.com

 

Ustav i prava građana; profesor Aleksandar Jeremić

IV1 i IV2

Tri generacije ljudskih prava-prava solidarnosti

udžbenik 109-111

 

Biologija;  profesorka  Vesna Veličković

 

 Nastavna tema: Metabolizam

I-1 Autotrofija i heterotrofija

https://biosoikoslogos.wordpress.com/fiziologija-biljaka/autotrofija-i-heterotrofija/

 

Nastavna tema: Građa, funkcija i raznovrsnost organizama

II- 1    Životni ciklus biljaka

 https://sr.wikipedia.org/sr-ec/Biljna_ontogeneza

https://www.slideshare.net/ltixomir/13-zivotni-ciklus-biljaka

 

Nastavna tema: Sistem organa za disanje

III- 1  Funkcionalna anatomija pluća. Respiratorni ciklus

 Biologija za 3. razred gimnazije opšteg smera, Zavod za udžbenike, str. 113-117

 

Nastavna tema: Zaštita i unapređivanje životne sredine

IV- 1  Predmet ispitivanja i značaj ekologije

Biologija za 4. razred gimnazije opšteg smera, str. 172-174

 

Nastavna tema: Biologija razvića čoveka

I-4  Oplođenje i intrauterino razviće

https://www.bionet-skola.com/w/Oplođenje

https://www.bionet-skola.com/w/Embrionalni_omotači

 

Nastavna tema:  Zagađivanje životne sredine i zaštita

I-3  Zagađivanje i zaštita voda

http://www.vikzr.rs/wp-content/uploads/2013/03/Prezentacija1.pdf

Udžbenik str. 89- 94

 

Nastavna tema: Zagađivanje životne sredine i zaštita

II-2  Zaštita životne sredine i održivi razvoj

https://sr.wikipedia.org/sr-ec/Zaštita_životne_sredine

https://www.youtube.com/watch?v=2wTycgqGfME

 

Kontakt: vesnailicvelickovic@gmail.com

 

Srpski jezik i književnost; profesorka Nataša Smiljković

3-3 odeljenje Ivo Andrić „Na drini ćuprija“
Prilog: prezentacija
 
odeljenje 1-4
Nastavna jedinica:  Glasovne promene (palatalizacija, sibilarizacija, jednačenje suglasnika po zvučnosti i mestu tvorbe, jotovanje)
Literatura: Gramatika za OŠ ili „Gramatika srpskog jezika za SŠ“ autora Ljubomira Popovića
 
odeljenje 2-3
Nastavna jedinica: Realizam u srpskoj književnosti (vreme trajanja, obeležja, predstavnici)
Literatura: Zavodova Čitanka str. 160.
 
odeljenje: 3-1
Nastavna jedinica: M. Crnjanski „Sumatra“ i Objašnjenje „Sumatre“ (povezati pesmu sa programskim tekstom)
„Seobe I“ ( roman u celosti); odlomak iz romana je na str. 190-199. u Čitanci (sa odgovarajućim pratećim tekstovima)
Literatura: Svi Predgovori i Pogovori, kritički tekstovi sa internata o Crnjanskom i romanu i pesmi
 
odeljenje: 3-2
Nastavna jedinica: V. Petrović „Salašar“ (odl. iz pripovetke)
Literatura: Zavodova Čitanka str. 233-240. (Obratiti pažnju na pitanja u okviru Interpretacije)
 
odeljenje: 4-2
Nastavna jedinica: M. Selimović “ Derviš i smrt“ (roman u celosti)
Odlomak iz romana je u Čitanci na str. 160-166.  sa pratećim kritičkim tekstovima
 
 

Mašinska grupa predmeta;

profesor Saša Đorđević

 

TEHNOLOGIJA MAŠINSKE OBRADENA KONVENCIONALNIM MAŠINAMA  I-2

Alati za obradu glodanjem

UDžBENIK strana (229-233)

 

Postupci obrade površine pod uglom

UDžBENIK strana (235-241)

 

TEHNIČKO CRTANjE  I-3

Grafički rad br. 3 (Izrada crteža detalja)

UDžBENIK  strana ( 218)

 

MERENjE I KONTROLA KVALITETA  I-3

Obeležja kvaliteta proizvoda i parametri koji ga određuju  ( VEŽBE )

UDžBENIK  strana ( 282-284)

Definicija kvaliteta proizvoda i uticajne veličine na njegovu vrednost u procesu stvaranja proizvoda  ( VEŽBE )

UDžBENIK  strana ( 285-291)

 

TERNIČKA OBRADA II-2

 Poboljšanje  (OBRADA)

UDžBENIK – Tehnologija obrade  strana ( 236 )

 

TERNIČKA OBRADA III-2

Hromiranje  ( OBRADA )

UDžBENIK – Tehnologija obrade  strana ( 256 )

 

TEHNOLOGIJA MAŠINSKE OBRADE II-3

Merenje, kontrolisanje i tolerisanje uglova  ( VEŽBE )

UDžBENIK  –  Merenje sa kontrolom kvaliteta  strana (128- 132)

Merenje, kontrolisanje i tolerisanje oblika i položaja ( VEŽBE )

UDžBENIK  –  Merenje sa kontrolom kvaliteta  strana (142- 144)

 

TEHNOLOŠKI POSTUPCI SA KONTROLOM  II-3

Razrada tehnoloških postupaka ( VEŽBE)

UDžBENIK  strana (201- 209)

 

MEHANIKA  II-3

Prosta greda opterećena kombinovano

UDžBENIK  strana (223- 229)

Greda sa prepustom

UDžBENIK  strana (232- 240)

 

TEHNOLOGIJA ZA KOMPJUTERSKI UPRAVLjANE MAŠINE  III-3

Podešavanje alata za kompjuterski upravljane sisteme (OBRADA)

UDžBENIK  strana ( 182-186)

Pribori, stezni pribori,sistemi pribora za kompjuterski upravljane obradne sisteme

UDžBENIK  strana ( 208-211)

Kompjuterski upravljani obradni sistemi za elektroerozionu obradu ( VEŽBE )

 

HIDRAULIKA I PNEUMATIKA  III-3

Zaptivanje i zaptivke (OBRADA)

UDžBENIK strana (108-112)

Izvedeni hidraulički sistemi (OBRADA)

UDžBENIK strana (113-115)

 

Sva dodatna pitanja možete slati e-mail sasadjordjevic1308@gmail.com

 

Muzička kultura; profesor Dragan Radenković

Muzička kultura I-1

Klaudio Monteverdi
 
Muzička kultura II/1
 
 

 

Matematika, profesorka Tanja Pavić

 
I-3 Značajne tačke trougla
 
 
 
II-3 Logaritamska funkcija
 
Drugi link bez 4. primera
 
 
III-1 Hiperbola
 
 
 
IV-1 Kombinatorika
 
Permutacije
 
Kombinacije bez ponavljanja
 
Kombinacije sa ponavljanjem
 
Zadaci
 
 
 
IV-2 Kombinatorika
 
Permutacije
 
Kombinacije bez ponavljanja

 

I-2 Vrste trouglova. Četvorougao

 
I-3 Značajne tačke trougla
 
 
 
II-3 Logaritamska funkcija
 
Drugi link bez 4. primera
 
 
III-1 Hiperbola
 
 
 
IV-1 Kombinatorika
 
Permutacije
 
Kombinacije bez ponavljanja
 
Kombinacije sa ponavljanjem
 
Zadaci
 
 
 
IV-2 Kombinatorika
 
Permutacije
 
Kombinacije bez ponavljanja

 

Likovna kultura, Umetnost i dizajn, profesorka Jasmina Stefanović

 

 

I/1    likovna kultura 24.čas Likovna dela.Kompozicija.

I/1 umetnost i dizajn 23.čas Objedinjene umetnosti,mjuzikl.

II/1  likovna kultura 24.čas Svetlost u eksterijeru i enterijeru.

II/1  umetnost i dizajn 23.čas Telo. Od antičkog tela do tela u srednjem veku.

I/3  likovna kultura 26.čas  Grafika

 

Sa svim učenicima već imam oformljene grupe na viberu, mesindžeru ili instagramu,tako da ću im linkove i bliža upustva slati direktno.

Grupa predmeta za turističko-hotelijerski tehničar; profesorka Danijela Vozarević

 

Predmet :Osnovi ekonomije za prvi razred turističko-hotelijerskog tehničara    

Nastavna jedinica : Tržišna vrednost robe u udžbeniku iz Osnova ekonomije za treći razred trgovinskog tehničara

Autori Dragoljub Dragišić,Bogdan Ilić,Branko Medojević,Milovan Pavlović.

 

Predmet :Osnovi turizma i ugostiteljstva prvi  razred turističko-hotelijerskog tehničara

Nastavna jedinica: Formiranje međunarodnih hotelskih lanaca ,udžbenik za prvi razred ugostiteljsko turističke škole strana strana 89.

Autori: Bojan Zečević,Aleksandar Đorđević,Jelena Čeperković,Ljiljana Tripković,Vesna Todorović.

Prezentacije na sajtu https://www.turizamiputovanja.com/

 

Predmet Agencijsko -hotelijersko poslovanje za prvi razred turističko’hotelijerskog tehničara : Društvene turističke organizacije, J. Popesku, M. Nikolić,Bojan Zečević,M. Nikolić, M. Ćosić, B. Stefanović, Lj. Stojanović,udžbenik za drugi razred turistikog tehničara.

Prezentacije na sajtu https://www.turizamiputovanja.com/

 

Treći razred odeljenje III2 smer operater mašinske obrade metala

Predmet: Preduzetništvo

Nastavna jedinica : Otplata zajma ,udžbenik za treći i četvrti razred srednjih stručnih škola

Autor: Željka Kovačev

 

Psihologija; profesorka Ivana Rajković
                
Odeljenje i razred II1

Nastavna tema-Osnovne psihičke pojave – procesi, osobine i stanja
Nastavna jedinica- Stres i trauma i načini prevladavanja
Psihologija- udžbenik psihologije za drugi razred gimnazije, autor
Biljana Milojević Apostolović, izdavač Logos, str. 151-155

Link

https://bih.iom.int/sites/default/files/downloads/publications/STS%20VODIC%20za%20print%20%282%29.pdf

 

   

Izabrani sport; profesor Miloš Živić

II-2 , III-2 : Igra u napadu
 

 

 

Grupa predmeta šumarski tehničar; profesor Slobodan Radosavljević

Utorak 18. mart 2020.

3 čas – Planiranje gazdovanja šumama

Nastavna jedinica : Posebni zadaci planiranja gazdovanja šumama, pojam posebne namene, vrednovanje značaja funkcija šuma, ekološki i ekonomski aspekt
166 – 170 str. -Planiranje gazdovanja šumama –  Udžbenik za 3 i 4 razred šumarske škole, Autori: Dušan Jović i Miodrag Drenić
 
4 čas – Šumske komunikacije
Nastavna jedinica: Izrada nasipa, izrada nasipa u podužnim horizontalnim ili nagnutim slojevima, u punim profilima sa čela i izrada nasipa sa strane
117 – 120 str. – Šumske komunikacije – Udžbenik za 3 i 4 razred šumarske struke, Autori: Milanko Miladinović i Miodrag Drenić
 
5 čas – Uređenje bujica
Nastavna jedinica: Projektovanje poprečnih građevina u bujičnom koritu, uloga poprečnih objekata prilikom uređenja bujičnog korita, podela pregrada
114 – 119  str. -Udžbenik za 4 razred šumarske škole, Autori: Stanimir Kostadinov, Grigorije Macan i Dušan Vučičević
 
6 čas  – Šumske kulture i plantaže
Nastavna jedinica: Metode sadnje sadnica sa obloženim korenom
66 – 69 str. -Šumske kulture i plantaže –  Udžbenik za 3 i 4 razred šumarske škole, Autori : Slobodan Stilinović i Ivan Jakovljević
 
Sreda 18. mart 2020.
 
1 čas: Šumske komunikacije

 

Nastavna jedinica: Uzroci deformacije zemljanih radova, deformacije useka, deformacije nasipa
120 – 124 str. Šumske komunikacije – Udžbenik za 3 i 4 razred šumarske struke : Autori: Milanko Miladinović i Miodrag Drenić
 
2 čas: Planiranje gazdovanja šumama
Nastavna jedinica: Usklađivanje funkcija šuma pri planiranju, usklađivanje šumskog i lovnog gazdovanja
170 – 176 str. Planiranje gazdovanja šumama – Udžbenik za 3 i 4 razred šumarske škole: Autori: Dušan Jović i Miodrag Drenić
 
3 čas: Uređenje bujica
Nastavna jedinica: Radni delovi pregrade, izbor profila za izgradnju pregrada
119 – 121 str. Uređenje bujica – Udžbenik za 4 razred šumarske škole: Autori: Stanimir Kostadinov, Grigorije Macan i Dušan Vučičević
 
4 čas: Šumske kulture i plantaže
Nastavna jedinica: Nega kultura
69 i 70 str. Šumske kulture i plantaže – Udžbenik za 3 i 4 razred šumarske škole: Autori: Slobodan Stilinović i Jovan Jakovljević
 
5 čas: Iskorišćavanje šuma
Nastavna jedinica: Seme šumskih vrsta drveća, uopšte o šumskom semenu. Seme četinarskih vrsta
94 – 98 str. Iskorišćavanje šuma – Udženik za 3 i 4 razred šumarske škole: Autori. Sreten Nikolić, Nikola Knežević, Čedomir Milošević, Ivan Jakovljević
 
6 čas: Zaštita šuma
Nastavna jedinica: Red jednokrilih rilaša (homoptera), podred: lisne vaši (aphidinea), hermesi (adelgidae), štitaste vaši(coccina)
81 – 84 str. Zaštita šuma Udžbenik za 3 i 4 razred šumarske škole: Autori: Konstantin Vasić i Dragutin Živojinović
 

Četvrtak 19. mart 2020.

 

4 čas – Planiranje gazdovanja šumama

Nastavna jedinica: Plan lovnih područja Srbije, prostorno uređenje šumskog kompleksa za lovno gazdovanje
178 – 182 str. Planiranje gazdovanja šumama: Udžbenik za 3 i 4 razred šumarske škole, Autori: Dušan Jović i Miodrag Drenić
 
5 čas – Šumske komunikacije
Nastavna jedinica: Metode izrade kolovoza, izrada tucaničkog kolovoza
124 – 126 str. Šumske komunikacije: Udžbenik za 3 i 4 razred šumarske struke, Autori: Milanko Miladinović i Miodrag Drenić
 
6 čas – Zaštita šuma
Nastavna jedinica: Red tvrdokrilaca (coleoptera), opšte odlike reda, familija listorošci (scarabaeidae)
85 i 86 str. Zaštita šuma : udžbenik za 3 i 4 razred šumarske škole, Autori: Konstantin Vasić i Dragutin Živojinović
 
7 čas – Iskorišćavanje šuma
Nastavna jedinica: Seme lišćarskih vrsta drveća
98 – 100 str. Iskorišćavanje šuma: Udžbenik za 3 i 4 razred šumarske škole , Autori: Sreten Nikolić i Čedomir Milošević

Petak 20. mart 2020.

3 čas – Uređenje bujica

Nastavna jedinica: Hidrauličko dimenzionisanje pregrada i drugih poprečnih objekata, određivanje proticajnog profila preliva pregrade
121 – 123 str. Uređenje bujica: Udžbenik za 4 razred šumarske škole: Autori: Stanimir Kostadinov i Grigorije Macan
 
4 čas – Iskorišćavanje šuma
Nastavna jedinica: Korišćenje lišća za ishranu stoke – lisnik
100 i 101 str. Iskorišćavanje šuma: Udžbenik za 3 i 4 razred šumarske škole: Autori: Sreten Nikolić i Čedomir Milošević
 
6 čas – Ekonomika i organizacija u šumarstvu
Nastavna jedinica: Troškovi i kalkulacije. Pojam troškova, podela troškova. Pojam i značaj kalkulacije, vrste kalkulacije
70 – 75 str. Ekonomika i organizacija u šumarstvu: Udžbenik za 3 razred šumarske škole: Autori: Dragana Milošević Brevinac i Mira Pavlović

 

Verska nauka; profesor Zoran Miletić

 

Prva godina:

 I1 SLEDEĆI 25. ČAS (20.03.2020.) – Nast.jedinica: Nastanak i podela Svetog Pisma; Tip časa: Obrada

I2 SLEDEĆI 24.ČAS (17.03.2020.) – Nast.jedinica: Hrišćanin – čovek zajednice: Tip časa: Sistematizacija

I3,4 SLEDEĆI 17.ČAS (23.03.2020.) – Nast.jedinica:  Čovek i zajednica; Tip časa: Obrada

https://www.youtube.com/watch?v=SlSaH4p7Hpg     Ličnost i zajednica

 

Druga godina:

II1,2,3 SLEDEĆI 23.ČAS (19.03.2020.) – Nast.jedinica: Jakov postaje Izrailj; Tip časa: Obrada

https://www.youtube.com/watch?v=vUAOWt2o1J4   Stari i Novi Izrailj

 

Treća godina:

III 1,2,3 SLEDEĆI 25.ČAS (20.03.) – Nas.jedinica: Preobraženje Hristovo i objava Njegovog stradanja; Tip časa: Obrada

https://www.youtube.com/watch?v=xU274PHys-o   Preobraženje Hristovo

https://www.youtube.com/watch?v=p9OJIuh04Bs  Atanasije Jevtić, Preobraženje Hristovo

 

Četvrta godina:

IV 1,2 SLEDEĆI 24.ČAS: Nast.jedinica: Hrišćanski pogled na bolesti; Tip časa: Obrada

https://www.youtube.com/watch?v=iAJF-u8xMSk     Hrišćanskin pogled na bolesti

 

Elektrotehnika i elektronika; profesor Saša Jevtić

 odeljenje II3

43.čas / Naizmenična struja (sistematizacija)

44.čas / Naizmenična struja (provera)

Napomena:  Zbog aktuelne situacije, 44.čas i planirana provera znanja će se naknadno realizovati.

Uputstvo za učenike:

  1. OblastNaizmenične struje“ počinje od stranice 60 – 74., u okviru ove oblasti je i „Princip rada transformatora“ strana 91 – 94.
  2. Preuzeti sa interneta „ Zbirku zadataka iz Osnova Elektrotehnike 2 (OET -2), autor V.Pajčin.

Razmena zadataka za vežbanje preko naloga: jaleksandar883@gmail.com

  1. Internet stranice „ Naizmeničnih struja“ : internetprofa.com i www.rgf.bg.ac.rs

 

 

 

 
 

Objavljeno u Obaveštenja