Školski odbor

Školski odbor SŠ „Nikola Tesla“ Boljevac čine devet članova od kojih su tri člana iz redova zaposlenih, tri člana su predstavnici Saveta roditelja i tri člana su predstavnici lokalne samouprave.
Članovi Školskog odbora imenovani su na mandat od četri godine. Školski odbor imenovan je odlukom Skupštine opštine Boljevac jula 2022. godine.

Predsednik školskog odbora je Miroslav Vojinović.

Sastav Školskog odbora SŠ „Nikola Tesla“ čine:

1. Miroslav Vojinović, predsednik Školskog odbor – predstavnik roditelja
2. Nebojša Marković – predstavnik zaposlenih
3. Slavica Petrović – predstavnik zaposlenih
4. Ivan Lazarević-predstavnik jedinice lokalne samouprave
5. Goran Urošević – predstavnik jedinice lokalne samouprave
6. Nikola Radisavljević – predstavnik jedinice lokalne samouprave
7. Jelena Milošević – predstavnik roditelja
8. Bratislav Stevanović – predstavnik roditelja
9. Zoran Miletić – predstavnik roditelja

Školski odbor je organ upravljanja u školi. Sastav i imenovanje, mandat i nadležnost Školskog odbora propisani su Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (član 115 – 119. Službeni glasnik br. 88/2017.).