Školski odbor

Školski odbor

Školski odbor SŠ „Nikola Tesla“ Boljevac čine devet članova od kojih su tri člana iz redova zaposlenih, tri člana su predstavnici Saveta roditelja i tri člana su predstavnici lokalne samouprave.
Članovi Školskog odbora imenovani su na mandat od četri godine. Školski odbor imenovan je odlukom Skupštine opštine Boljevac jula 2014. godine.

Predsednik školskog odbora je Robert Jovanović, profesor engleskog jezika.

Sastav Školskog odbora SŠ „Nikola Tesla“ čine:

1. Robert Jovanović, predsednik Školskog odbor – predstavnik zaposlenih
2. Živomir Tasić – predstavnik zaposlenih
3. Boban Živanović – predstavnik zaposlenih
4. Ivan Lazarević-predstavnik jedinice lokalne samouprave
5. Miljan Golubović – predstavnik jedinice lokalne samouprave
6. Nenad Dragojević – predstavnik jedinice lokalne samouprave
7. Snežana Vasiljević – predstavnik roditelja
8. Gabrijela Tošić – predstavnik roditelja
9. Miodrag Trifunović – predstavnik roditelja

Školski odbor je organ upravljanja u školi. Sastav i imenovanje, mandat i nadležnost Školskog odbora propisani su Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (član 53 – 57. Prosvetni glasnik br. 71/2009.).