Kontakt

Ulica: Kneza Miloša 13

19370 Boljevac

e-mail: ssnteslaboljevac@gmail.com 

telefon i faks: 030/463-391

Sekretar škole i računovodstvo: 030/463-392

Matični broj: 07127448

PIB: 100 704 611