Administracija

Administracija

Sekretar škole: Aleksandra Dragojević Đorđević, diplomirani pravnik
Referent za vanredne učenike: Biljana Aksić
Šef računovodstva: Dušica Vidulović