Nastavnici

R.b. Nastavnik Nastavni predmet
1. SMILjKOVIĆ NATAŠA SRPSKI JEZIK
2. VUKICA JANIĆIJEVIĆ SRPSKI JEZIK
3. JOVANOVIĆ ROBERT ENGLESKI JEZIK, GRAĐANSKO VASPITANjE
4. UROŠEVIĆ DUŠICA ENGLESKI I FRANCUSKI JEZIK
5. STEFANOVIĆ JASMINA L. KULTURA, IZBORNI
6. MILOSAVLjEVIĆ MARTINA SOC., IZBORNI
7. RADOSAVLjEVIĆ PREDRAG FILOZOFIJA
8. PETROVIĆ SLAVICA ISTORIJA
9. VOJNIĆ IGOR GEOGRAFIJA,
10. VOJNIĆ MAJA FIZIČKO VASPITANjE
11. ALEKSANDRA BOCIĆ FIZIČKO VASPITANjE
12. MITROVIĆ ALEKSANDRA RAČUNARSTVO I INFORMATIKA
13. PAVIĆ TANjA MATEMATIKA
14. MILOSAVLjEVIĆ VERICA MATEMATIKA
15. ANTIĆ ANĐELKA FIZIKA, TEHN. FIZIKA
16. VELIČKOVIĆ VESNA BIOLOGIJA, EKOLOGIJA
17. MILOSAVLjEVIĆ SUZANA HEMIJA
18. AKSIĆ BILjANA TURIZAM
19. VOZAREVIĆ DANIJELA TURIZAM
20. ŽIVIĆ MILOŠ FIZIČKO
21. MILAN MITIĆ MAŠINSKA GRUPA PREDMETA
22. STOJANOVIĆ MARIJANA MAŠINSKA GRUPA PREDMETA
23. SAŠA ĐORĐEVIĆ MAŠINSKA GRUPA PREDMETA
24. NEBOJŠA MARKOVIĆ MAŠINSKA GRUPA PREDMETA
25. ALEKSANDAR ZDRAVKOVIĆ MAŠINSKA GRUPA PREDMETA
26. NIKOLA VUČKOVIĆ MAŠINSKA GRUPA PREDMETA
27. DRAGAN RADENKOVIĆ MUZIČKA KULTURA
28. NIKOLA UROŠEVIĆ LATINSKI JEZIK
29. ZORAN MILETIĆ VERSKA NASTAVA
30. MARA MIKIĆ PSIHOLOGIJA
31. MILAN RADOVANOVIĆ TURIZAM
32. NEMANjA DRAGOJEVIĆ GEOGRAFIJA
33. SVETLANA DOBROTA MAŠINSKA GRUPA PREDMETA
34. NATAŠA TODOROVIĆ TURIZAM