Učenički parlament

Učenički parlament broji 24 člana.

U školskoj 2018/2019 godini učenički parlament čine:

Grbović Petar I-1

Urošević Mihajlo I-1

Stavrić Kristijan I-2

Stanković Ognjen I-2

Lazarević Steva I-3

Petrović Ivan I-3

Milosavljević Snežana II-1

Dobranović Teodora II-1

Mladenović Gabrijel II-2

Drugarinović Darijan II-2

Anđelović Predrag II-3

Karić Aleksandar II-3

Janković Viktorija III-1

Šergić Anđela III-1

Jenić Stefan III-2

Bogdanović Stefan III-2

Stanikić Kristina III-3

Racarević Anastasija III-3

Petrović Lazar IV-1

Milisavljević Stefan IV-1

Milićević Miloš IV-2

Predić Nikola IV-2

Milosavljević Verica IV-3

Miletić Tijana IV-3