Učenički parlament

Učenički parlament broji 24 člana.

U školskoj 2022/2023 godini učenički parlament čine:

Radosavljević Andrej I-1

Veljković Mihajlo I-1

Ilić Mišel I-2

Gojković Anđela I-2

Morina Ema II-1

Kerić Emina II-1

Marikanović Marinela II-2

Stanković David II-2

Branković Anja II-3

Veljković Aleksandra II-3

Velkanović Jana III-1

Andrejević Andrijana III-1

Stanković Aleksandra III-2

Nikolić Hristijan III-2

Stanković Boban III-3

Mutulović Uroš III-3

Todorović Sanela IV-1

Gmitrović Aleksandra IV-1

Berkenječević Sabrina IV-2

Vojinović Jelena IV-2

Ilić Goran IV-3

Kostić Andrija IV-3