Promena kalendara rada

Promene kalendara na osnovu Odluke o promeni Pravilnika o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada srednje škole za školsku 2019/2020. godinu:

15. i 16. april 2020. (sreda i četvrtak) – nastava na daljinu prema najavljenom rasporedu časova i druge aktivnosti koje škola planira za učenike;

od 17. do 20. aprila 2020. (petak – ponedeljak) – prigodni edukativni sadržaji u vezi sa praznikom i sadržaji koji su u funkciji kvalitetnog korišćenja slobodnog vremena;

od 21. aprila 2020. (utorak)  – nastavak pohađanja nastave na daljinu.

Objavljeno u Proslavljen Dan škole