OBAVEŠTENjE ZA ZAPOSLENE

OBAVEZNA UPOTREBA SREDSTAVA ZA DEZINFEKCIJU PRE ULASKA U OBJEKAT ŠKOLE

SVI ZAPOSLENI U ŠKOLI MORAJU DA NOSE MASKE, TAKO DA MASKA PREKRIVA USTA I NOS.

OBAVEZNA JE UPOTREBA RUKAVICA.

REDOVNO SPROVOĐENjE MERA  LIČNE HIGIJENE, POSEBNO PRANjE RUKU SAPUNOM I VODOM U TRAJANjU OD NAJMANjE 20 SEKUNDI ILI SREDSTVO NA BAZI 70% ALKOHOLA.

NE DODIRIVATI LICE, POSEBNO USTA, NOS I OČI PRE PRANjA ILI DEZINFEKCIJE RUKU.

SVI ZAPOSLENI OBAVEZNO MORAJU DA ODMAH PO ULASKU U OBJEKAT ŠKOLE DEZINFIKUJU SOPSTVENE MOBILNE TELEFONE. LIČNE STVARI, TORBE SE ODLAŽU U GARDEROBNI DEO I NE UNOSE U PROSTOR GDE SU UČENICI.

U PROSTORIJI TREBA DA BUDE NAJMANjI MOGUĆI BROJ ZAPOSLENIH U ISTO VREME UZ OBAVEZNO RASTOJANjE OD 2 METARA.

SVI ZAPOSLENI TREBA DA PRATE SVOJE ZDRAVSZVENO STANjE I DA U SLUČAJU BILO KAKVIH SIMPTOMA KOJI MOGU DA UKAZUJU NA RESPIRATORNU INFEKCIJU, ODNOSNO COVID 19 (POVIŠENA TELESNA TEMPERATURA, KAŠALj, KRATKOĆA DAHA, OTEŽANO DISANjE, GUBITAK ČULA UKUSA I MIRISA), ODMAH PREDUZMU MERE IZOLACIJE, JAVE SE DIREKTORU I UDALjE SA POSLA.

Objavljeno u Proslavljen Dan škole