Spisak dežurnih učenika

Spisak dežurnih učenika iz odeljenja III-1 školske 2018/2109. godine

REDNI BROJ IME I PREZIME UČENIKA DATUM
1 Balucić Sandra 10.01.2019.
2 Bukić Lara 11.01.2019.
3 Kurdumanović Marija 12.01.2019.
4 Ljubić Anita 14.01.2019.
5 Marjanović Dušan 15.01.2019.
6 Marjanović Marija 16.01.2019.
7 Mijucić Uroš 17.01.2019.
8 Milanović Katarina 18.01.2019.
9 Miletić Nataša 21.01.2019.
10 Nikolić Uroš 22.01.2019.
11 S. Nopanon 23.01.2019.
12 Stevanović Sara 24.01.2019.
13 Fajnišević Aleksandra 25.01.2019.
14 Šergić Anđela 28.01.2019.