RASPORED AKTIVNOSTI U SŠ“NIKOLA TESLA“ JUN 2020.

RASPORED AKTIVNOSTI U SŠ“NIKOLA TESLA“ JUN 2020.

1.jun, – Popravljanje ocena za maturante
2.jun, – Popravljanje ocena za maturante
3.jun, 9:00 – Odeljenska veća završnih razreda,
3.jun, 9:30 – Nastavničko veće
3.jun, 11:00 – Podela svedočanstava
3.jun, 12:00 – 13:00 – Prijavljivanje maturskih ispita
3.jun, 12:00 – 13:00 – Prijavljivanje završnih ispita

3.jun, 13:00 – Prvi ispitni odbor za odeljenje III2
4.jun, 8:30 – Prvi ispitni odbor za odeljenje IV2
4.jun, 9:00 – 12:00 – Pismeni iz Srpskog jezika i književnosti – IV2
5.jun, 8:00 – Odeljensko veće IV1 (nakon razrednog ispita za Ruski jezik)
5.jun, 8:30 – Prvi ispitni odbor za odeljenje IV1
5.jun, 9:00 – 12:00 – Pismeni iz Srpskog jezika i književnosti – IV1
8.jun, 8:30 – Drugi ispitni odbor za odeljenje IV1
8.jun, 9:00 – 12:00 – Pismeni iz Engleskog jezika – IV1 (18 učenika)
8.jun, 9:00 – 12:00 – Pismeni iz Matematike – IV1 (3 učenika)
8.jun, 9:00 – Izborni predmet: Alati i mehanizacija- IV2 (10 učenika)
9.jun, 9:00 – Drugi ispitni odbor za odeljenje III2
9.jun, 9:00 – Izborni predmet :

Alati i mehanizacija- IV2 (8 učenika)
Dendrologija sa fitocenologijom- IV2(2 učenika)

10.jun, Odbrana maturskog rada IV1:

Sociologija (6 uč.) 8:00-11:00
Geografija (4 uč.) 11:00-13:00
Istorija (1 uč.)1:300-13:30

10.jun, 9:00 –12:00 Izrada maturskog rada IV2
10.jun, 9:00 Dodela diploma III2
11.jun, Odbrana maturskog rada IV1 :

Biologija(4 uč.) 8:00-10:00
Likovna umetnost(3 uč.) 10:00-11:30
Psihologija (2 uč.) 11:30-12:30
Hemija (1 uč.) 12:30-13:00

11.jun, 9:00 Odbrana maturskog rada IV2
11.jun, 13:30 Treći ispitni odbor za odeljenje IV1
11.jun, 14:00 Drugi ispitni odbor za odeljenje IV2
12.jun, 10:00 Dodela diploma IV2
12.jun, 12:00 Dodela diploma IV1
15.jun, Popravljanje ocena za nezavršne razrede
16.jun, Popravljanje ocena za nezavršne razrede
17.jun, Popravljanje ocena za nezavršne razrede
18.jun, Popravljanje ocena za nezavršne razrede
19.jun, Popravljanje ocena za nezavršne razrede
23.jun, Odeljensko veće za nezavršne razrede I1,I2,I3, II1, II2, II3, III1,III3
23.jun, Nastavničko veće

Objavljeno u Proslavljen Dan škole