Kako napisati naučni rad?

S obzirom na to da se učenici ne sreću svakodnevno sa problemom pisanja naučnog rada, a da je mnogima od njih potrebno znati kako isti treba da izgleda i šta treba da sadrži, 16.01. u školi je održana prezentacija o načinu pisanja naučnih radova. Realizator prezentacije bio je Robert Jovanović, profesor engleskog jezika, a prezentaciji su prisustvovali učenici osnovne i srednje škole. Prezentacija je bila namenjena učenicima završnih razreda srednje škole koje u skorije vreme čeka izrada maturskog rada i učenicima osnovne škole koji su prijavljeni za takmičenje u organizaciji Centra za talente u Boru. Na prezentaciji prisutni su mogli da čuju koje celine naučni rad mora da sadrži, kako istaći celine, kako navoditi izvore itd.

Katarina Vijorović

Objavljeno u Aktuelnosti