Документа за упис

УПИС РЕДОВНИХ УЧЕНИКА

УПИС УЧЕНИКА У 1. РАЗРЕД СРЕДЊИХ СТРУЧНИХ ШКОЛА

За упис у први разред школске 2020/2021. г. могу да конкуришу кандидати који су стекли основно образовање и васпитање, укључујући и обављен завршни испит, а који нису старији од 17 година тј. рођени су после 31. августа 2003. године.

Неопходна документа за упис

Ученици који се уписују у 1. разред подносе следећа документа:

  • Пријаву за упис ученика у средњу школу,
  • Уверење о положеном завршном испиту и оргинално сведочанство о завршеној основној школи,
  • Лекарско уверење о испуњавању здравствених услова који су прописани за образовни профил у који се ученик уписује.

Извод из матичне књиге рођених школа прибавља по службеној дужности из базе података еУправе Републике Србије.

УПИС УЧЕНИКА У 2, 3. И 4. РАЗРЕД ГИМНАЗИЈЕ

Ученици који се уписују у 2, 3. и 4. разред подносе следећа документа:

  • Пријаву за упис ученика у средњу школу
  • Сведочанство о завршеним претходним разредима,

Извод из матичне књиге рођених школа прибавља по службеној дужности из базе података еУправе Републике Србије.

УПИС УЧЕНИКА У 2, 3. И 4. РАЗРЕД СРЕДЊИХ СТРУЧНИХ ШКОЛА

Ученици који се уписују у 2, 3. и 4. разред подносе следећа документа:

  • Пријаву за упис ученика у средњу школу
  • Сведочанство о завршеним претходним разредима,
  • Лекарско уверење о испуњавању здравствених услова који су прописани за образовни профил у који се ученик уписује /уверење које је ученик поднео на упис у 1. разред/.

Извод из матичне књиге рођених школа прибавља по службеној дужности из базе података еУправе Републике Србије.